Staň se diplomovaným zdravotním laborantem, získej titul DiS. a pracuj v prestižní oblasti zdravotnictví. Uplatníš se v klinických i neklinických laboratořích, jelikož tě naučíme vykonávat práci zdravotního laboranta na vysoké úrovni, čestně a zodpovědně. Především se naučíš zvládat analýzy biologického materiálu. Díky kombinovanému víkendovému studiu je vše možné zvládnout i při zaměstnání.


Diplomovaný zdravotní laborant ve zkratce

 • Studium probíhá pátky včetně a o víkendech, v 5 blocích za semestr, lze ho tedy zvládat i při práci
 • Důraz na praxi a kvalitní teorii
 • Odborné praxe ve špičkových pracovištích v celé ČR
 • Možnost ubytování a stravování přímo v budově školy
 • Vhodné i jako rekvalifikace

Studium oboru Diplomovaný zdravotní laborant je formou vyššího odborného studia v kombinované formě, kterým absolvent získá odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotního laboranta dle zákona 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.

Díky studiu získáte

 • Titul DiS. a možnost pracovat jako profesionál v oboru zdravotního laboranta
 • Komplexní praktické vzdělání, práci bez nutnosti odborného dohledu
 • Praktické zkušenosti v oboru
 • Možnost práce v různých typech laboratoří
 • Možnost získání zajímavého pracovního místa a vyššího platového ohodnocení


Proč si vybrat právě Mills?

 • 1.  Praktická škola plná lidí z praxe

  Naši učitelé ví, o čem mluví. Jsou to lidé s dlouholetými zkušenostmi z terénu. Jejich přednášky jsou opřené o každodenní praxi.

 • 2. Studium o víkendu

  Víme, jak je náročné stíhat vzdělání u pracovního poměru. Proto u nás probíhá semestr v kombinovaném studiu o víkendu.

 • 3. Ihned do zaměstnání

  Po dokončení oboru Zdravotní laborant není třeba absolvovat zdlouhavé zaučování, protože praxi už budete mít za sebou.


Spolupráce a možnosti praxe

Spolupracujeme s téměř 30 zdravotnických zařízení od Ústeckého po Moravskoslezský kraj. Mezi našimi partnery najdete krajské záchranné služby, krajské i fakultní nemocnice.

Uplatnění absolventa

Absolvent vzdělávacího programu Diplomovaný zdravotní laborant je kvalifikovaný pracovník, určený pro samostatnou práci v klinických a neklinických laboratořích, který vykonává svoji práci zodpovědně a na vysoké profesionální úrovni, a to v rozsahu a na úrovni stanovené pro výkon povolání zdravotního laboranta zákonem č. 96/2004 Sb. Obsah vzdělání je zaměřen na zvládnutí analýz biologického materiálu za použití nejmodernějších metodických postupů, přístrojové a počítačové techniky.

Profil absolventa

Absolvent je připravován pro výkon práce v následujících laboratořích:

 • klinická biochemie
 • hematologie, imunohematologie a transfúzní služba
 • histologie a cytologie
 • molekulární biologie a genetika
 • toxikologie
 • sexuologie, laboratoře reprodukční medicíny
 • laboratoře zdravotních ústavů
 • laboratoře se zaměřením na veterinární medicínu
 • laboratoře výzkumných ústavů a vysokých škol

KÓD OBORU
53-43-N/21

ŠKOLNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Diplomovaný zdravotní laborant

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Vyšší odborné, titul DiS.

ZAKONČENÍ STUDIA
Absolventská práce a zkouška

DÉLKA STUDIA
3 roky (kombinované)

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky se nekonají – probíhá pouze informativní schůzka s organizačními pokyny ke studiu

PŘEDCHOZÍ VZDĚLÁNÍ
Maturita – do nástupu na školu musí uchazeč maturitu získat

POČET OTEVÍRANÝCH TŘÍD
1 třída

ŠKOLNÉ
Kombinovaná forma 4 x 7 500 Kč za rok

VĚKOVÉ OMEZENÍ
Ne

LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA
Ano