Školné od školního roku 2022/2023

Roční školné je možné platit ve dvou nebo ve čtyřech splátkách. Jeho celková výše se splátkami nenavyšuje a zůstává neměnná po celou dobu řádného studia.

VZDĚLÁVACÍ OBOR FORMA STUDIA ROČNÍ ŠKOLNÉ
Diplomovaný farmaceutický asistent
53-43-N/11
Kombinovaná 30 000 Kč
Sociální práce
75-32-N/01
Kombinovaná 28 000 Kč
Diplomovaný zdravotní laborant
53-43-N/21
Kombinovaná 30 000 Kč
Diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/1
Kombinovaná 30 000 Kč