Pro obor Diplomovaná všeobecná sestra je kapacita přijatých přihlášek momentálně naplněna.
Na základě Vaší registrace budete zařazení na seznam náhradníků.