Staň se diplomovaným farmaceutickým asistentem a pracuj v prestižní oblasti farmacie. Titul DiS. zajistí vyšší příjmy a možnost pracovat ve všech typech farmaceutických pracovišť od lékáren, přes laboratoře až po výrobu a distribuci léčiv. Díky kombinovanému víkendovému studiu je vše možné zvládnout i při zaměstnání.


Diplomovaný farmaceutický asistent ve zkratce

 • 3leté kombinované studium
 • Studium probíhá pátky včetně a o víkendech, v 5 blocích za semestr, lze ho tedy zvládat i při práci
 • Důraz na praxi
 • Odborné praxe ve specializovaných nemocničních lékárnách
 • Možnost navštívit praktické semináře, exkurze, výstavy, veletrhy, kongresy či postgraduální kurzy
 • Vhodné i jako rekvalifikace

Studium oboru Diplomovaný farmaceutický asistent je vyšší odborné studium, které na škole MILLS realizujeme jak v kombinované formě studia. Absolvent jím získá odbornou způsobilost k výkonu povolání farmaceutického asistenta dle zákona 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních.

Díky studiu získáte

 • Titul DiS. a možnost pracovat v oblasti farmacie
 • Komplexní praktické vzdělání, práci bez nutnosti odborného dohledu
 • Okamžité uplatnění v lékárnách, laboratořích či ve výrobě
 • Možnost vyššího platového ohodnocení


Proč si vybrat právě Mills?

 • 1.  Praktická škola plná lidí z praxe

  Naši učitelé ví, o čem mluví. Jsou to lidé s dlouholetými zkušenostmi z terénu. Jejich přednášky jsou opřené o každodenní praxi.

 • 2. Studium o víkendu

  Víme, jak je náročné stíhat vzdělání u pracovního poměru. Proto u nás probíhá výuka v kombinovaném studiu o víkendu.

 • 3. Ihned do zaměstnání

  Po dokončení oboru Farmaceutický asistent není třeba absolvovat zdlouhavé zaučování, protože praxi už budete mít za sebou.


Naši studenti


„Díky studiu jsem kromě vzdělání získala i práci.“

– Veronika Nováková,  absolventka oboru Farmaceutický asistent

Spolupráce a možnosti praxe

Spolupracujeme s téměř 30 zdravotnických zařízení od Ústeckého po Moravskoslezský kraj. Mezi našimi partnery najdete fakultní nemocnice, malé lékárny i velké sítě jako je Dr. Max nebo Benu.

Uplatnění absolventa

Absolvent najde uplatnění na všech farmaceutických pracovištích, zejména ve všech typech lékáren, v laboratořích pro kontrolu léčiv, výdejnách zdravotnických prostředků, pracovištích zabývajících se výrobou a distribucí léčiv, prodejnách léčivých rostlin a při dalších činnostech při zacházení s léčivem (ve zdravotnických zařízeních ambulantní a lůžkové péče), a to v rozsahu a na úrovni stanovené pro výkon povolání farmaceutického asistenta zákonem č. 96/2004 Sb.

Profil absolventa

 • Vydávat léčivé přípravky, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis, a zdravotnické prostředky a podávat informace o jejich správném užívání a uchovávání
 • připravovat zkoumadla a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro
 • vydávat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na žádanky zdravotnických zařízení a zařízení veterinární péče v souladu se zvláštním právním předpisem
 • objednávat léčiva, pomocné látky, zdravotnické prostředky a další výrobky související s péčí o zdraví, zabezpečovat jejich řádnou přejímku, uchovávání a doplňování
 • provádět kontrolu léčiv a pomocných látek
 • připravovat léčivé přípravky, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, včetně přípravy a kontroly cytostatik a dalších činností souvisejících s jejich přípravou
 • zajišťovat aseptickou přípravu léčivých přípravků, přejímání, kontrolu a uložení léčivých přípravků, manipulaci s nimi a jejich dostatečnou zásobu
 • zajišťovat přejímání, kontrolu a uložení zdravotnických prostředků a prádla, manipulaci s nimi, jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu
 • vést zdravotnickou dokumentaci a další dokumentaci vyplývající ze zvláštních právních předpisů v rozsahu činností, ke kterým je způsobilý, pracovat s informačním systémem zdravotnického zařízení
 • pod odborným dohledem odborně způsobilého pracovníka může absolvent provádět přípravu a kontrolu radiofarmak, a to včetně dalších činností souvisejících s jejich přípravou

KÓD OBORU
53-43-N/11 kombinovaná (3 roky)

ŠKOLNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Diplomovaný farmaceutický asistent

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Vyšší odborné, titul DiS.

ZAKONČENÍ STUDIA
Absolutorium

DÉLKA STUDIA
3 roky (kombinované)

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Ne – probíhá pouze informativní schůzka s organizačními pokyny ke studiu

PŘEDCHOZÍ VZDĚLÁNÍ
Maturita – do nástupu na školu musí uchazeč maturitu získat

POČET OTEVÍRANÝCH TŘÍD
1 třída (30 studentů)

ŠKOLNÉ
Kombinovaná forma – 4 x 7 500 Kč

VĚKOVÉ OMEZENÍ
Ne

LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA
Ano