Školská rada při VOŠ a SZŠ MILLS, s. r. o., byla zřízena dne 14. 3. 2006 v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon). Na svém prvním zasedání schválila školská rada svůj jednací řád. Bylo stanoveno, že se bude konat nejméně dvakrát ročně, případně podle potřeby častěji.

Kontaktní adresa: skolskarada@mills.cz

Předsedkyně školské rady

PhDr. Martina Muknšnáblová
m.muknsnablova@mills.cz
Tel.: 326 999 715

Na škole Mills pracuji od roku 2010. Svou práci jsem vždy vnímala jako nedílnou součást svého života. Ráda spojuji poznatky z více oborů. Proto jsem vždy vyhledávala práci na více pozicích a místech současně. Domnívám se, že je velmi důležité ve stále rychle vyvíjejících odborných léčebných postupech, aby učitel ve zdravotnických oborech byl součástí i reálného zdravotnického procesu.

Vzdělávání považuji za živý prvek, který musíme užívat pro své zdraví celý život. V některých obdobích po vyšších dávkách a posléze již jen v udržovacích koncentracích ale stále.

V rámci své profesní kariéry jsem pracovala jako zdravotní sestra, posléze mentorka, auditorka či manažerka zdravotnického zařízení. Předávat svoje znalosti a zkušenosti dalším považuji za své poslání.

Volný čas věnuji své rodině, která je mých cílem i prostředkem životní spokojenosti. Sílu a energii se snažím čerpat také při běhu přírodou a prací na zahradě.