Termíny přijímacího řízení

Probíhá on-line


Podmínky přijímacího řízení

Bohužel, kapacita pro přijímání uchazečů o studium oboru Diplomovaná všeobecná sestra je zcela vyčerpána, a to včetně několika desítek případných náhradníků.
Omlouváme se, ale již není možné dále přijímat přihlášky pro tento obor pro školní rok 2021/2022.  
Děkujeme za pochopení a věříme, že pokud je Váš zájem o toto studium vážný, uspokojíme jej v roce následujícím.
Pro ostatní vzdělávací obory (DFA, DZL, SP)  jsou místa ke studiu ještě volná.  Přihlášky, prosíme, odesílejte společně s ostatními podklady co nejdříve.

Zanechte nám Váš e-mail, budeme Vás informovat o dnech otevřených dveří a přijímacím řízení.

* Toto pole je povinné.


Přijímací proces nezahrnuje přijímací testy. Podmínkou přijetí je dosažení maturitního vzdělání. Uchazeč, který maturitu ještě nezískal, bude přijat podmíněně, musí ovšem maturitní vzdělání doložit do začátku studia na VOŠ. Druhou podmínkou je zdravotní způsobilost, kterou potvrzuje lékař.

Název oboru Způsob ukončení Počet přijímaných žáků Přijímací zkoušky Potvrzení lékaře
Všeobecná sestra Absolutorium 30
Farmaceutický asistent Absolutorium 30
Zdravotní laborant Absolutorium 30
Sociální práce Absolutorium 30

Průběh přijímacího procesu

  • po přijetí přihlášky bude uchazeč písemně (mailem) pozván na den konání přijímacího řízení (pozvánka bude doručena nejpozději týden před dnem konání přijímacího řízení)
  • uchazeč se dostaví v den konání v určenou hodinu osobně do sídla školy (v případě nemoci, či jiných překážek, lze domluvit s ředitelkou školy nebo vedoucím oboru náhradní termín)
  • uhradí poplatek za administraci přijímacího řízení:  300 Kč (v hotovosti oproti potvrzení při přijímacím pohovoru)
  • proběhne kontrola splnění podmínek přijetí ke studiu (maturitní vysvědčení + potvrzení o zdravotní způsobilosti)
  • součástí přijímacího řízení je zjištění informací od uchazečů o dosud studovaném cizím jazyku (z důvodu zařazení do studijních skupin)
  • v průběhu přijímacího řízení také zjišťujeme zájem uchazečů o zajištění ubytování či stravování v místě školy
  • v závěru řízení uchazeč získá podrobné informace o podmínkách studia, včetně Smlouvy o studiu, ve které jsou vyspecifikovány ekonomické a další podmínky vzdělávání na soukromé škole a Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí ke studiu (v případě velkého počtu uchazečů bude Rozhodnutí z administrativních důvodů  zasláno následně poštou)

Kontaktujte nás


Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, základní škola a mateřská škola MILLS, s.r.o

Náměstí 5. května č. 2
250 88  Čelákovice, Praha východ

 +420 326 999 342
 info@mills.cz