Termíny přijímacího řízení

7. června

23. června

25. srpna


Podmínky přijímacího řízení

Vzhledem k letošnímu  velkému zájmu uchazečů o přijetí do 1. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra, který přesahuje kapacitní možnosti školy, upozorňujeme, že přihlášky přijaté po 31. 5. budou evidovány v kolonce  „náhradníci“. Tzn., že tito uchazeči budou přijati ke studiu v případě, že někdo z dřívějších uchazečů včas nedodá veškeré podklady pro přijímací řízení, případně neuhradí včas nevratnou zálohu na školné, čímž nepotvrdí svůj vážný zájem o studium právě na naší škole.
Samozřejmě šance na přijetí náhradníků ke studiu je i za těchto okolností  velká, a to zejména vzhledem k duplicitě přihlášek na různé školy. Přijímání náhradníků budeme řešit individuálně a postupně podle skutečných a potvrzených zájemců o studium tohoto oboru.
Děkujeme velmi, že jste si vybrali naši školu, děkujeme za pochopení a věříme, že nakonec všechny skutečné zájemce o studiu právě u nás uspokojíme.
Vedení školy

Zanechte nám Váš e-mail, budeme Vás informovat o dnech otevřených dveří a přijímacím řízení.

* Toto pole je povinné.


Přijímací proces nezahrnuje přijímací testy. Podmínkou přijetí je dosažení maturitního vzdělání. Uchazeč, který maturitu ještě nezískal, bude přijat podmíněně, musí ovšem maturitní vzdělání doložit do začátku studia na VOŠ. Druhou podmínkou je zdravotní způsobilost, kterou potvrzuje lékař.

Název oboru Způsob ukončení Počet přijímaných žáků Přijímací zkoušky Potvrzení lékaře
Všeobecná sestra Absolutorium 30
Farmaceutický asistent Absolutorium 30
Zdravotní laborant Absolutorium 30
Sociální práce Absolutorium 30

Průběh přijímacího procesu

  • po přijetí přihlášky bude uchazeč písemně (mailem) pozván na den konání přijímacího řízení (pozvánka bude doručena nejpozději týden před dnem konání přijímacího řízení)
  • uchazeč se dostaví v den konání v určenou hodinu osobně do sídla školy (v případě nemoci, či jiných překážek, lze domluvit s ředitelkou školy nebo vedoucím oboru náhradní termín)
  • uhradí poplatek za administraci přijímacího řízení:  300 Kč (v hotovosti oproti potvrzení při přijímacím pohovoru)
  • proběhne kontrola splnění podmínek přijetí ke studiu (maturitní vysvědčení + potvrzení o zdravotní způsobilosti)
  • součástí přijímacího řízení je zjištění informací od uchazečů o dosud studovaném cizím jazyku (z důvodu zařazení do studijních skupin)
  • v průběhu přijímacího řízení také zjišťujeme zájem uchazečů o zajištění ubytování či stravování v místě školy
  • v závěru řízení uchazeč získá podrobné informace o podmínkách studia, včetně Smlouvy o studiu, ve které jsou vyspecifikovány ekonomické a další podmínky vzdělávání na soukromé škole a Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí ke studiu (v případě velkého počtu uchazečů bude Rozhodnutí z administrativních důvodů  zasláno následně poštou)

Kontaktujte nás


Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, základní škola a mateřská škola MILLS, s.r.o

Náměstí 5. května č. 2
250 88  Čelákovice, Praha východ

 +420 326 999 342
 info@mills.cz