Program Erasmus+

Realizace projektu MILLS College International/K1/Mobility  

Škola byla v minulých letech zapojena do programu Erasmus+/K1/Mobility svým projektem s názvem MILLS College International.

Škola navázala při realizaci tohoto projektu na dva úspěšné projekty uskutečněné ve školních letech 2010/2011 a 2012/2013.   

Do zahraničí vyslala již celkem 31 studentů VOŠ denní formy studia oborů Diplomovaný zdravotnický záchranář, Diplomovaný farmaceutický asistent a Sociální práce.

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže.

V rámci projektu MILLS College International pak vycestovalo do zahraničí na odborné stáže 10 studentů denní formy studia Vyšší odborné školy MILLS.

Projekt byl založený na vzájemné spolupráci 10 organizací tj. vysílající školy MILLS, dvou zprostředkovatelských organizací ECTE v Řecku a EPD v Portugalsku a sedmi hostitelských organizací. Byl realizován ve dvou bězích: 1. běh proběhl v termínu 11. 10. – 25. 10. 2014 v Rethymonu v Řecku a 2. běh v termínu 16. 5. – 30. 5. 2015 v Montiju v Portugalsku.

V rámci 1. běhu se odborné stáže studentů oboru Diplomovaný farmaceutický asistent  uskutečnily na následujících pracovištích: v nemocniční lékárně, která je součástí Všeobecné nemocnice v Rethymonu, a ve dvou veřejných lékárnách ve stejném městě.

Odborné stáže studentů oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář se uskutečnily na oddělení Urgentního příjmu Všeobecné nemocnice v Rethymonu.

V rámci 2. běhu se odborné stáže studentů oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář  uskutečnily na Výjezdových stanovištích Zdravotnické záchranné služby ve městě Alcochete, Montijo, Barreiro a Pinhal Novo.

Studenti VOŠ MILLS projevují o stáže v zahraničí neustálý zájem.

Zapojení školy MILLS do mezinárodní spolupráce přispívá k její atraktivitě.

Další informace o stážích najdete níže v publikační činnosti ze stáží.

Fotogalerie

Řecko 2014

Portugalsko 2015

Odborná garantka zahraničních stáží

PaedDr. Jana Černá

Vyučující anglického jazyka na VOŠ MILLS od roku 1996 v oboru Sociální práce, Diplomovaný zdravotnický záchranář, Diplomovaný farmaceutický asistent a Diplomovaný zdravotnický laborant

Vyučující Pedagogiky na SŠ MILLS od roku 2011 se zkušenostmi s vedením povinné Odborné praxe studentek v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika

Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Aprobace Anglický jazyk, Ruský jazyk a Pedagogika

Zajímám se o moderní vyučovací metody, absolvovala jsem metodické kurzy pro učitele  ve Velké Británii

Koordinuji odborné stáže studentů VOŠ v zahraničí v rámci programu Celoživotního vzdělávání Erasmus+

Ve volném čase ráda cestuji po České republice i v zahraničí, rekreačně se věnuji plavání  a turistice