Vyberte si z nabídky moderních oborů, které vám umožní pracovat v oblasti medicíny, farmacie nebo sociálních služeb. Absolventi získají titul, který je opravňuje k výkonům povolání, které jsou omezena právními předpisy.

Studijní obory


Tří až tří a půl leté denní i kombinované studium zakončené závěrečnou zkouškou. Absolvent dosáhne vyššího odborného vzdělání s titulem.