Studiem oboru Diplomovaná všeobecná sestra získáte potřebnou kvalifikaci pro výkon profese s jednou z nejnižších nezaměstnaností v ČR i v zahraničí. Zdravotnictví je respektovaným oborem s dlouhotrvajícím nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, ve kterém se zvyšují platy a vždy budete mít mnoho možností, jak se uplatnit.

Na MILLSu máme v oblasti zdravotnického vzdělání mnohaleté zkušenosti, kontakty na zdravotnická zařízení, kvalitní vybavení i odborníky z praxe. Studiem tak získáte nejen potřebnou kvalifikaci a skvělou praxi, ale také kontakty pro vaši kariéru.


Diplomovaná všeobecná sestra ve zkratce

 • 3,5leté studium probíhá pátky včetně a o víkendech, v 5 blocích za semestr, lze ho tedy zvládat i při práci
 • Oproti bakalářskému studiu učíme vše prakticky, do praxe můžete ihned po absolutoriu bez dlouhého zaučování
 • Odborné stáže během studia se konají v prestižních zdravotnických zařízeních na základě dlouhodobé spolupráce po celé ČR – záleží jen na vás, jaké si vyberete
 • Praxi lze smluvně zajistit také v místě bydliště
 • Máme zkušené vyučující s dlouholetou praxí v oboru
 • Absolventi naleznou uplatnění ve státním i soukromém sektoru  – klinikách, nemocnicích či ambulancích

Obor Diplomovaná všeobecná sestra realizujeme pouze v kombinované formě studia. Jako absolvent tohoto studia získáte odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry dle zákona 96/2004 Sb.


Co díky studiu získáte?

 • Titul DiS. a možnost pracovat jako zdravotní sestra v nemocnici, na špičkové klinice nebo v moderní soukromé ambulanci 
 • Komplexní praktické vzdělání, práci bez nutnosti odborného dohledu
 • Okamžité uplatnění ve zdravotnictví a možnost volby ze širokého výběru pracovišť
 • Schopnosti a dovednosti vedoucí ke zlepšování kvality života pacientů
 • Možnost stát se součástí týmu, který léčí, uzdravuje a zachraňuje životy
 • Zajímavé platové ohodnocení

I takto může vypadat práce zdravotní sestry


Jak probíhá praxe?

 • Odborná praxe probíhá po celou dobu studia, od prvního do sedmého semestru
 • Postupně, jak narůstají teoretické znalosti, se mění obsah i místo konání a praxe se prohlubuje
 • Koná se na širokém spektru pracovišť, jako jsou např. léčebny dlouhodobě nemocných, domovy s pečovatelskou službou, oddělení následné a dlouhodobé péče, lůžková klinická pracoviště interních oborů (interna, plicní, neurologie, gastroenterologie, kardiologie, dětské), lůžková klinická pracoviště chirurgických oborů (chirurgie, neurochirurgie, ortopedie, traumatologie, hrudní, úrazové, dětská chirurgie, urologie) i operační sály

Proč si vybrat právě MILLS?

 • 1.  Škola plná lidí z praxe

  Naši vyučující znají danou problematiku přímo z praxe. Jsou to lidé, jejichž výuka je opřena o osobní zkušenosti z práce ve zdravotnictví a o zkušenosti s výukou dospělých.

 • 2. Studium o víkendu

  Uvědomujeme si náročnost studia při zaměstnání. Proto u nás probíhá výuka v kombinovaném studiu o víkendu. Naši vyučující uplatňují osobní přístup ke každému studentovi.

 • 3. Ihned do zaměstnání

  Po dokončení oboru Diplomovaná všeobecná sestra lze nastoupit ihned do zaměstnání a vykonávat činnost bez odborného dohledu a dlouhého zaučování. 


Spolupracujeme s nejvýznamnějšími odbornými pracovišti

Spolupracujeme s téměř 30 zdravotnickými zařízeními od Ústeckého po Moravskoslezský kraj. Mezi našimi partnery najdete krajské záchranné služby, krajské i fakultní nemocnice.Seznam vybraných partnerů

 • Ústřední vojenská nemocnice Praha
 • Fakultní nemocnice Motol Praha
 • Fakultní nemocnice Bulovka Praha
 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha
 • IKEM Praha
 • Fakultní Thomayerova nemocnice Praha
 • Nemocnice Říčany, a. s.
 • Nemocnice Nymburk, s. r. o.
 • Oblastní Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav
 • Krajská nemocnice Liberec
 • Krajská zdravotní a. s.
 • Almeda, a. s. – městská nemocnice Neratovice
 • Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.
 • Oblastní nemocnice Jičín, a. s.
 • Nemocnice s poliklinikou Brandýs nad Labem

Uplatnění absolventa

Absolventi tohoto oboru mohou pracovat jak ve státních nemocnicích, tak u soukromých lékařů, v ambulancích, na klinikách. Už během studia získáte praxi na několika různých odděleních. Po absolvování studia máte možnost dodělat si potřebnou specializaci (je-li pro dané pracoviště potřebná) a nastoupit přímo na místo, které jste si vybrali. Vzhledem k nedostatku kvalifikovaných pracovníků v téměř celém zdravotnictví si můžete vybírat.

Co vás v průběhu studia naučíme?

 • stanovovat na základě posouzení pacienta či klienta ošetřovatelskou diagnózu, ošetřovatelský plán a vyhodnocovat výsledky péče
 • vyhodnocovat potřeby a úroveň soběstačnosti pacienta, klienta, projevy jeho onemocnění a rizikových faktorů za použití měřících technik používaných v ošetřovatelské praxi
 • sledovat a orientačně hodnotit fyziologické funkce tj. dech, puls, elektrokardiogram, tělesnou teplotu, krevní tlak a další tělesné parametry
 • zajišťovat a provádět vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve semikvantitativními metodami
 • hodnotit a ošetřovat poruchy celistvosti kůže a chronické rány
 • zajišťovat přejímání, kontrolu a uložení léčivých přípravků včetně omamných látek, a manipulaci s nimi

KÓD OBORU
53-41-N/1 – kombinovaná forma (3,5 roku)

ŠKOLNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Diplomovaná všeobecná sestra

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Vyšší odborné, titul DiS.

ZAKONČENÍ STUDIA
Absolutorium

DÉLKA STUDIA
3,5 roku (kombinované)

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky se nekonají – probíhá pouze informativní schůzka s organizačními pokyny ke studiu

POČET OTEVÍRANÝCH TŘÍD
1 třída (30 studentů)

ŠKOLNÉ
Kombinovaná forma 4 x 7 500 Kč za rok

VĚKOVÉ OMEZENÍ
Ne

LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA
Ano