Studijní oddělení

Sekretariát školy

Sekretariát školy podává veškeré potřebné informace o studiu. Přijímá a vyřizuje žádosti studentů, např. o uznání předmětů, rozložení plateb školného, prodloužení zkouškového období a pod. Dále vystavuje potvrzení o studiu pro účely zdravotních pojišťoven, zaměstnavatelů, odpočtu daní apod. Eviduje zadání absolventských prací a v určeném termínu shromažďuje AP v tištěné i elektronické podobě.

Jednotliví vedoucí oborů pak zajišťují administrativu spojenou s kontrolou plnění studijních povinností, zejména zápis ke studiu a uzavírání studijních období. Vyučující absolventského semináře pak přijímá a schvaluje projekty AP.

Formuláře k on-line vyplnění

Veškeré žádosti stačí on-line vyplnit, čímž se dostanou do našeho systému a my se jim budeme obratem věnovat. Potvrzení o odeslání žádosti obdržíte také do e-mailu, prosíme, kontrolujte také SPAM.

Třídní e-maily

Seznam třídních e-mailů naleznete v tomto souboru. Heslo Vám bylo řečeno při nástupu ke studiu a po celou jeho dobu se nesmí změnit. V případě, že heslo neznáte, kontaktujte sekretariát nebo vedoucího oboru.

Ⓒ 2018 Vyšší odborná škola MILLS | Webové stránky vytvořilo Než zazvoní