Sekretariát školy

Sekretariát školy podává veškeré potřebné informace o studiu. Přijímá a vyřizuje žádosti studentů, např. o uznání předmětů, rozložení plateb školného, prodloužení zkouškového období a pod. Dále vystavuje potvrzení o studiu pro účely zdravotních pojišťoven, zaměstnavatelů, odpočtu daní apod. Eviduje zadání absolventských prací a v určeném termínu shromažďuje AP v tištěné i elektronické podobě.

Jednotliví vedoucí oborů pak zajišťují administrativu spojenou s kontrolou plnění studijních povinností, zejména zápis ke studiu a uzavírání studijních období. Vyučující absolventského semináře pak přijímá a schvaluje projekty AP.

Formuláře ke stažení:

Školné

Rozdělte si školné zasláním vyplněné žádosti. Pokud by byla komplikace, ozveme se Vám. V případě, že od nás nemáte žádnou negativní odezvu, žádost byla schválena a hraďte školné dle Vámi stanovených termínů.

Studium

Potvrzení o studiu si vyplňte, zašlete nám jej a my Vám ho potvrzené pošleme zpátky na e-mail nebo si ho nechte potvrdit přímo ve škole.
Další žádosti můžete také poslat ofocené na e-mail.

Třídní e-maily

Seznam třídních e-mailů naleznete v tomto souboru. Heslo Vám bylo řečeno při nástupu ke studiu a po celou jeho dobu se nesmí změnit. V případě, že heslo neznáte, kontaktujte sekretariát nebo vedoucího oboru.