Operační programy

Naše škola realizuje projekt: SŠ a VOŠ MILLS – Šablony OP JAK I

reg. číslo: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003765
Výzva č. 02_22_003 pro Šablony pro SŠ a VOŠ I
Operační program Jan Amos Komenský

Projekt je zaměřen na personální podporu, inovativní vzdělávání

a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání.
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola
určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.

https://strednipolabi.cz/

Ⓒ 2018 Vyšší odborná škola MILLS | Webové stránky vytvořilo Než zazvoní