VOŠ MILLS je moderní vzdělávací instituce, specializující se od svého založení na vzdělávání dospělých. Tomu odpovídá složení a kvalita jejího pedagogického sboru. Jedná se o flexibilní uskupení interních a externích odborných učitelů a odborníků z praxe, kteří se navzájem účelně doplňují, neustále kontaktují s praxí a soustavně se v oboru vzdělávají. Spojení vysoce vzdělaných pedagogů s kvalitními odborníky z praxe se jeví pro dynamicky se vyvíjející obory velmi účelné, neboť tak dochází k permanentní konfrontaci teoretických poznatků z výuky s realitou praxe, okamžitému začleňování nových poznatků vědy i praxe přímo do vzdělávacího procesu a bezpochyby také k vytváření zdravého konkurenčního prostředí mezi vyučujícími. Kvalita a složení pedagogického sboru patří k největším devizám školy a bezpochyby k významným ukazatelům její vysoké odborné úrovně.

PharmDr. Lenka Cepáková
Vyučované předměty: Příprava léčiv
Studium: Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové

 

Mgr. Blahová Veronika
Vyučované předměty: Lékárenství
Studium: Farmaceutická Fakulta UK

 

Mgr. Bura Radek
Vyučované předměty: Laboratorní technika
Studium: Metamaticko-fyzikální fakulta UK, Přírodovědecká fakulta UK, 1. lékařská fakulta UK

 

Corbin Kateřina
Vyučované předměty: Anglický jazyk
Studium: Gymnázium, certifikát University of Cambridge, English for Speakers of Other Languages (CELTA)

 

Mgr. Daněk Michal
Vyučované předměty: Základy legislativy a práva
Studium: Právnická fakulta UK

 

PaedDr. Ehl Ladislav
Vyučované předměty: Chemie léčiv, Analýza léčiv
Studium: PedF Hradec Králové, Učitelství Biologie – Chemie

 

Mgr. Eva Hloušková
Vyučované předměty: Aplikovaná výpočetní technika
Studium: PedF UK Praha

 

MUDr. Kejmarová Sedláčková Zuzana
Vyučované předměty: Německý jazyk
Studium: 3 LFK, Státní jazyková zkouška z němčiny, Doplňující ped. studium

 

PhDr. Matějčíková Lenka
Vyučované předměty: PSP
Studium: Filozofická fakulta UK- Pedagogika a péče o nemocné, Pedagogická fakulta UK- Základy společenských věd

 

PaedDr. Monika Montfortová
Vyučované předměty: Ruský jazyk
Studium: PedF UK Praha

 

PhDr. Martina Muknšnáblová, Ph.D., MBA
Vyučované předměty: Anatomie a fyziologie, Patologie a patofyziologie, Výživa člověka, Absolventský seminář, Odborná praxe, Etika ve zdravotnictví, První pomoc
Studium:  1.LF UK

 

Mgr. Nina Nováková
Vyučované předměty: Latinský jazyk
Studium: FF UK, PF UK Praha

 

Onoprienkova Marie
Vyučované předměty: RJ
Studium: ÚSO – učitelské vzdělání

 

Ing. Hana Ornstová
Vyučované předměty: Farmaceutická botanika
Studium:  ČZU, AF obor fytotechnika, pedagogické studium na Institutu vzdělávání a poradenství při ČZU H.O.

 

PaedDr. Jiří Palouček CSc.
Vyučované předměty: Chemie a biochemie
Studium:  PedF UK, PříF UK Praha

 

Mgr. Pavla Pelantová
Vyučované předměty: Farmakologie
Studium: Farmaceutická fakulta UK

 

PharmDr. Miloš Potužák
Vyučované předměty: Farmakognózie, Výdejní činnost
Studium: Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové

 

Mgr. Veronika Seidlová
Vyučované předměty: Základy veřejného zdraví, Výchova ke zdraví, Mikrobiologie a hygiena
Studium:  fakulta chemicko-technická Univerzita Palackého

 

Mgr. Jan Svárovský
Vyučované předměty: Anglický jazyk
Studium: FF UK Praha

 

Mgr. PharmDr. Jakub Eduard Syřínek
Vyučované předměty: Farmakologie
Studium:  Farmaceutická fakulta Hradec Králové

 

Bc. Alena Šindelářová
Vyučované předměty: Zdravotnické prostředky
Studium: UJAK, obor Andragogika

 

Mgr. Vondra Josef
Vyučované předměty: Statistika a metodologie vědeckého výzkumu
Studium: Přírodovědecká fakulta UK

 

MUDr. Vyhnánek Roman
Vyučované předměty: Základy radiační ochrany
Studium: Lékařská fakulta hygienická UK

 

PhDr. Ing. Miroslava Zachariášová
Vyučované předměty: Farmakognózie cvičení
Studium: PF UK, učitelství VVP – chemie

 

V oboru Diplomovaný farmaceutický asistent vyučují kromě interních učitelů zejména zkušení a kvalifikovaní odborníci z klinických pracovišť a lékáren, především farmakologové, lékaři, chemici, biologové, vědečtí pracovníci i laboranti.


PhDr. Martina Muknšnáblová, Ph.D., MBA
Vedoucí oboru


Farmaceutický asistent pracuje nejčastěji v lékárně. Vydává klientům a pacientům volně prodejné přípravky.  Často je konzultantem pro samoléčbu, doporučuje vhodné potravní doplňky nebo léčebnou kosmetiku. Podle lékařského předpisu připravuje na míru pro konkrétní pacienty masti, krémy, kapky a jiná léčiva.  Pracuje také ve výdejně zdravotnických potřeb. Jeho citlivý a erudovaný přístup může významně ovlivnit zdraví a život jeho klientů. Studium je tříleté, zakončené absolutoriem a po jeho vykonání získává absolvent odbornou způsobilost pro výkon práce farmaceutického asistenta bez odborného dohledu. V tomto oboru vyučují především farmaceuti lékárnici.

 

Vyučované předměty:

Anatomie a fyziologie, Patologie a patofyziologie, Biologie dítěte, Zdravotní nauky, Výživa člověka, Ošetřovatelství, Výzkum v ošetřovatelství, Etika v ošetřovatelství, Multikulturní ošetřovatelství, Absolventský seminář, Odborná praxe.

Vzdělání:

1991-1995 Střední zdravotnická škola Písek – obor Zdravotní sestra

1995-1996 Střední zdravotnická škola  Benešov – obor Sestra pro intenzivní péči

1996-1999 I. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy – obor Ošetřovatelství

1996-1999 Pedagogická fakulta Západočeské Univerzity – obor Speciální pedagogika, specializace Surdopedie

2005-2007 I. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy – obor Učitelství odborných zdravotnických předmětů

2010-2012 Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity – obor Věda a výzkum v ošetřovatelství

Praxe:

Dětská jednotka intenzivní a resuscitační péče Fakultní nemocnice Plzeň

Střední zdravotnická škola Písek

Domov seniorů Jenštejn

Střední zdravotnická škola Jana Pavla II. Praha 2

Centrum zdravotní péče Jirny

Vyšší odborná zdravotnická škola Suverénního řádu maltézských rytířů Praha 2

Nemocnice Na Františku Praha

Střední zdravotnická škola Praha 10

Fakultní nemocnice Motol Praha

Publikační činnost

Péče o dítě s postižením sluchu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014, 128 s. ISBN 978-80-247-5034-7.

Prevence nemocí: Nejčastější problémy na cestě k obnovení nebo udržení zdraví. Praha 2015. Ebux.cz. ISBN 978-80-260-8028-2.

Vylučování odpadních a škodlivých látek z lidského těla. Praha 2015. Ebux.cz. ISBN 978-80-260-8804-2.

Etika v nemoci a bezmoci. Praha 2016. Ebux.cz. ISBN ISBN 978-80-270-0420-1

Výchova dětí s postižením sluchu. Rádio Proglas, Kafemlýnek, 3.6.2014, https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/?date=2014-06-03 09:30:00 [cit.1.4.2017]

Více než 25 odborných článků pro tištěná periodika Zdravotnictví a medicína (Mladá fronta a.s.), Ošetřovatelská péče (Siviliania Brno).

 

Na škole Mills pracuji od roku 2010. Svou práci jsem vždy vnímala jako nedílnou součást svého života. Ráda spojuji poznatky z více oborů. Proto jsem vždy vyhledávala práci na více pozicích a místech současně. Domnívám se, že je velmi důležité ve stále rychle vyvíjejících odborných léčebných postupech, aby učitel ve zdravotnických oborech byl součástí i reálného zdravotnického procesu.

Vzdělávání považuji za živý prvek, který musíme užívat pro své zdraví celý život. V některých obdobích po vyšších dávkách a posléze již jen v udržovacích koncentracích ale stále.

V rámci své profesní kariéry jsem pracovala jako zdravotní sestra, posléze mentorka, auditorka či manažerka zdravotnického zařízení. Předávat svoje znalosti a zkušenosti dalším považuji za své poslání.

Volný čas věnuji své rodině, která je mých cílem i prostředkem životní spokojenosti. Sílu a energii se snažím čerpat také při běhu přírodou a prací na zahradě.