Kombinované studium – 3,5 roku

Každý ročník se skládá ze zimního a letního období.  Celé studium se tedy skládá ze 7 studijních období.  V rámci každého studijního období se koná 5 víkendových bloků konzultací, tj. cca 1 x za měsíc. Blok začíná zpravidla v pátek v odpoledních hodinách a končí v neděli.  Během bloku proběhne cca 20 -25 hodin teoretických nebo praktických konzultací.  Maximální počet hodin konzultací v ročníku je 220. Termíny víkendových bloků jsou stanoveny vždy na období dopředu. V závěru každého studijního období je tzv. zkouškové období.

Odborná praxe, koncipovaná u kombinovaného studia jako souvislá, je povinnou součástí každého ročníku. Celkový rozsah za celé studium je 2300 hodin odborné praxe. Její organizace i obsah je podrobně uveden v samostatném odkaze.  Studentům kombinované formy studia je možné část odborné praxe uznat, a to na základě průkazného potvrzení o praxi absolvované předchozím studiem nebo výkonem své profese.

Hodnocení výsledků studia

Probíhá formou udělování zápočtů, klasifikovaných zápočtů a konání zkoušek.  Za absolvovaný a úspěšně zakončený vzdělávací modul (předmět)  získává student příslušný počet kreditů. Celkový počet kreditů za úspěšné absolvované vyšší odborné studium je 180.

Pro kontrolu a evidenci studijních výsledků vlastní každý student výkaz o studiu na vyšší odborné škole, tzv. index, kam jsou mu zapisovány jednotlivé splněné studijní povinnosti.

Podmínky studia blíže určuje Školní řád, s nímž je na začátku studia student seznámen a k jehož dodržování se zavazuje.