Absolutorium – opravné termíny

Jana SkuhraváÚřední deska

V souladu s vyhláškou č. 10/2004 (o vyšším odborném vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů jsou opravné termíny absolutoria stanoveny takto:

opatření voš č. 3 opravné abs