Opravné termíny absolutoria DFA, DZL, SP

Marika GötzlAktuality, Úřední deska

Opatření ředitelky voš 1 -18/19

Čelákovice 19. 10. 2018

Absolutorium

V souladu s vyhláškou č. 10/2004 (o vyšším odborném vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů jsou opravné termíny absolutoria, termíny odevzdání absolventské práce stanoveny takto:

Diplomovaný farmaceutický asistent – kombinované studium
Odevzdání absolventské práce nejpozději do 19. 11. 2018
Termín absolutoria 6. 12. 2018

 

Diplomovaný zdravotní laborant – kombinované studium
Termín absolutoria 7. 12. 2018

 

Sociální práce – kombinované studium
Termín absolutoria 14. 12. 2018

 

Opravný termín je pro studenty závazný, tudíž se k němu nepřihlašují.

 

PaedDr. Monika Volsich Montfortová, ředitelka školy