Opravné termíny absolutoria 2021

Kamila VoděrováAktuality, Úřední deska

Absolutorium

V souladu s vyhláškou č. 10/2004 (o vyšším odborném vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů je opravný termín absolutoria pro vzdělávací program Diplomovaný zdravotnický záchranář v kombinované formě studia, termín odevzdání absolventské práce stanoven takto:

Diplomovaný zdravotnický záchranář  –  kombinované studium
Odevzdání absolventské práce nejpozději do 8. 3. 2021
Termín absolutoria  18. 3. 2021

 

 

V souladu s vyhláškou č. 10/2004 (o vyšším odborném vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů je náhradní termín absolutoria pro vzdělávací program Diplomovaná všeobecná sestra v kombinované formě studia, termín odevzdání absolventské práce a podání přihlášky k absolutoriu stanoven takto:

Diplomovaná všeobecná sestra –  kombinované studium
Odevzdání absolventské práce nejpozději do 12. 3. 2021
Přihláška k absolutoriu nejpozději do 22. 3. 2021
Termín absolutoria  25. 3. 2021

 

 

PaedDr. Monika Volsich Montfortová

ředitelka školy