Opravné termíny absolutoria 2021

Kamila VoděrováAktuality, Úřední deska

Opatření ředitelky  voš 2 -21/22

Čelákovice 21. 10. 2021

 

Absolutorium

V souladu s vyhláškou č. 10/2004 (o vyšším odborném vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů jsou opravné termíny absolutoria stanoveny takto:

Diplomovaný zdravotní laborant – kombinované studium
opravný termín 22. 11. 2021

 

Diplomovaný farmaceutický asistent – kombinované studium
opravný termín 2. 12. 2021

 

 

PaedDr. Monika Volsich Montfortová, ředitelka školy