Zveme vás na dny otevřených dveří 3. 11. 2016, 18. 1. 2017, 15. 3. 2017 a 10. 5. 2017 a to vždy od 16.00. Seznámíte se jak s výukovým programem, prostředím školy, tak i s vedoucími oborů, kteří jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy.

Informace na telefonu: 326 999 342 nebo e-mailem: info@mills.cz

  • Diplomovaný zdravotnický záchranář -denní i kombinované studium

  • Diplomovaný farmaceutický asistent - denní i kombinované studium

  • Diplomovaný zdravotní laborant - kombinované studium

  • Sociální práce - denní i kombinované studium

Podmínky přijetí:  maturita a zdravotní způsobilost  

Studiem na Vyšší odborné škole MILLS můžete získat jedno z nejkvalitnějších vzdělání v oboru a to ZA BEZKONKURENČNÍ ŠKOLNÉ.

Školné je možné platit ve dvou, nebo čtyřech ročních splátkách, a to bez navyšování roční platby. Výše školného se po dobu studia nemění. 

Kombinované  studium probíhá o víkendu, 1 x za měsíc, což je z hlediska dojíždění a uvolňování ze zaměstnání ta nejekonomičtější varianta. Ubytování a stravování je možné zajistit přímo v budově školy.

Bezprostředně po ukončení studia jsou absolventi uplatnitelní na trhu práce, spolu s diplomem získávají i kvalifikaci pro zvolenou profesi, kterou mohou ihned a bez odborného dohledu samostatně vykonávat.

Kontakt :

VOŠ MILLS  náměstí 5. května 2  Čelákovice

info@mills.cz

tel.: 326 999 342