Profese zdravotnických záchranářů je svou povahou velmi praktická, mnohdy až řemeslně vyprecizovaná, často emočně vypjatá a v neposlední řadě fyzicky náročná. Teoretickou  výuku ve škole a praktickou výuku ve zdravotnických zařízeních účelně doplňujeme i o další aktivity, které pomáhají splnit náročné cíle vzdělávacího oboru a současně studenty zajímavou formou motivují  k větší odpovědnosti při studiu.

Sportovní kurzy se zaměřením na záchranu raněných v nepřístupných podmínkách

 • Zimní výcvikový kurz
  • koná se každoročně v Peci pod Sněžkou na Kolínské boudě
  • náplň kurzu je běžecké i sjezdové lyžování a dále ve spolupráci s Horskou záchrannou službou absolvují frekventanti tří denní školení v záchraně  zraněných v podmínkách hor (vyhledání, ošetření, transport)
  • pro denní formu je kurz povinný, pro kombinovanou formu doporučený
 • Letní kurz lanových technik
  • koná se v různých lokalitách, vhodných pro lezecký výcvik
  • obsahem je zvládnutí základů lezeckých technik a další  outdorové aktivity
  • pro denní formu je kurz povinný, pro kombinovanou formu doporučený

Záchranářské soutěže

Škola MILLS se snaží studentům v co nejširší možné míře nabídnout možnost realistického tréninku, ověření dosud získaných vědomostí a dovedností formou účasti na mnohých záchranářských soutěžích, pořádaných různými profesními sdruženími a organizacemi.  Studenti tak mají možnost ocitnout se velmi realisticky „v akci“, která se svým charakterem velmi blíží těm, ve kterých se budou na ostro ocitat po ukončení studií.  Jediným rozdílem je, že jakákoli dosavadní nezkušenost, chyba či neznalost, neznamená poškození zdraví či života nemocných, ale pouze ztrátu bodů v celkovém hodnocení a zároveň uvědomnění si bezpodmínečné nutnosti doplnit si chybějící dovednosti či znalosti. Významným přínosem soutěží je i nácvik práce a fungování v týmu, nezbytné to schopnosti pro fungování v jakékoli složce IZS.