Odborná praxe je významnou a nedílnou součástí studia na VOŠ MILLS. Její organizaci, kontrole, výběru pracovišť, práci s lektory a dalším nezbytným aspektům, majícím vliv na kvalitu praxe je v rámci řízení školy věnována velká pozornost.

Cílem odborné praxe je aplikovat teoretické poznatky a praktické dovednosti ze všech odborných předmětů v reálném prostředí s důrazem na samostatnost studenta, rychlé zapracování a práci v týmu.

Denní studium

Účast na odborné praxi je povinná v celém rozsahu. Praxe je školou řízená a realizovaná průběžně i v souvislých blocích a to jen na smluvně zajištěných odborných pracovištích.

Kombinované studium

Povinný rozsah odborné praxe, stanovený vyhláškou MZČR č. 39/2005 Sb., je min. 1500 hodin za studium.  Z této celkové výše je možné studentům na základě průkazného potvrzení o absolvování praxe předchozím studiem nebo výkonem profese část praxe uznat.

Praxe je realizována v souvislých celcích. Odborná praxe není součástí víkendových bloků konzultací.

Ve vyšších ročnících a po dohodě s vedoucí oboru je možné praxi konat i na jiných pracovištích, která za tímto účelem uzavřou s VOŠ MILLS smlouvu o konání odborné praxe.

Hodnocení praxe

Podkladem pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky jsou záznamy v sešitě Evidence praktické výuky, který je povinen student vést, dále pak praktické zkoušení a hodnocení vypracovaných kasuistik i ošetřovatelských postupů u konkrétních diagnóz.

Pracoviště odborné praxe, s nimiž škola dlouhodobě spolupracuje:

 • Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje
 • Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
 • Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
 • Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina
 • Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje
 • Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
 • Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje
 • Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje
 •  Ústřední vojenská nemocnice Praha
 • Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Praha 4
 • Nemocnice Na Bulovce, Praha 8
 •  Nemocnice Nymburk, s. r. o.
 • Nemocnice Říčany, a. s.
 • Almeda, a. s.; provozovatel Městské nemocnice Neratovice
 • Kroměřížská nemocnice, a. s.
 • Oblastní nemocnice Příbram, a. s.
 • Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s., nemocnice Středočeského kraje
 • Krajská nemocnice Liberec, a. s.
 • Nemocnice Jihlava, a. s.
 • Oblastní nemocnice Náchod, a. s.
 • Fakultní nemocnice Plzeň
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, a. s.
 • Oblastní nemocnice Kladno, a. s., nemocnice Středočeského kraje
 • Nemocnice Jablonec nad Nisou, a. s.
 • Středomoravská nemocniční, a. s.  – Nemocnice Šternberk, Nemocnice Prostějov
 • Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, Nemocnice Teplice, o. z.