VOŠ MILLS je moderní vzdělávací instituce, specializující se od svého založení na vzdělávání dospělých. Tomu odpovídá složení a kvalita jejího pedagogického sboru. Jedná se o flexibilní uskupení interních a externích odborných učitelů a odborníků z praxe, kteří se navzájem účelně doplňují, neustále kontaktují s praxí a soustavně se v oboru vzdělávají. Spojení vysoce vzdělaných pedagogů s kvalitními odborníky z praxe se jeví pro dynamicky se vyvíjející obory velmi účelné, neboť tak dochází k permanentní konfrontaci teoretických poznatků z výuky s realitou praxe, okamžitému začleňování nových poznatků vědy i praxe přímo do vzdělávacího procesu a bezpochyby také k vytváření zdravého konkurenčního prostředí mezi vyučujícími. Kvalita a složení pedagogického sboru patří k  největším devizám školy a bezpochyby k významným ukazatelům její vysoké odborné úrovně.

PhDr. Bohumil Mimra
Vyučovaný předmět: Německý jazyk

Mgr. Jan Svárovský
Vyučovaný předmět: Anglický jazyk

ThDr. Ladislava Marešová
Vyučované předměty: Filosofie a etika, Sociologie

Mgr. Jana Mazurová
Vyučované předměty: Sociálně osobnostní výcvik, Vybrané kapitoly, Odborný seminář (absolventský)

Mgr. Lýdie Obrusníková
Vyučované předměty: Vybrané kapitoly

PhDr. Lenka Matějčíková
Vyučované předměty: Odborný seminář (absolventský)

Mgr. Eva Hloušková
Vyučovaný předmět: Aplikovaná výpočetní technika

Mgr. Alena Bicanová
Vyučované předměty: Sociální politika, Sociální zabezpečení, Odborný seminář (Základy korespondence)

Mgr.  David Beňák Ph.D.
Vyučovaný předmět: Základy pedagogiky

PhDr. Drahomíra Pavlíková
Vyučované předměty: Metody sociální práce, Sociální práce s rizikovými skupinami

Mgr. Josef Vondra
Vyučovaný předmět: Statistika a demografie

RNDr. et. Mgr. Karel Červinka
Vyučované předměty: Základy psychiatrie a psychopatologie, Sociální patologie, Zdravotní nauky

JUDr. Jana Mazáková
Vyučovaný předmět: Základy práva


V našem týmu externích vyučujících pracují sociologové, právníci, psychologové, psychoterapeuti, vedoucí pracovníci sociálních odborů a sociální pracovníci.


Mgr. Milada Jandová
Vedoucí oboru


Vyučované předměty:
Osobnostní výchova a komunikace, Ruský jazyk, Odborná praxe
Studium: PedF UK v Praze
Zaměstnání: VOŠ a SZŠ MILLS, s.r.o.

S prací učitelky mám dlouholeté zkušenosti, také na pozici vedoucí oboru SP pracuji již dlouho.

Při své práci se snažím, aby naši absolventi  uměli vystupovat na veřejnosti a jednat s klienty taktně, empaticky, důvěryhodně, sebevědomě,  aby vždy vhodně volili prostředky sociální komunikace.

Svoji práci se studenty směřuji nejen do oblasti pedagogických a pečovatelských činností, ale i sociálně právních a sociálně rehabilitačních.

Mám ráda svou rodinu a přátele, potřebuji být v kontaktu s někým, kdo mě zná a rozumí mi. Ráda pracuji a pomáhám lidem.

Vlastnosti, které mě nejvíce charakterizují jsou upřímnost, srdečnost, schopnost naslouchat, vyslechnutý problém řešit a pomoci.