Kombinované studium

Studium v kombinované formě je tříleté, každý ročník je rozdělen na zimní a letní období.  Celé studium se tedy skládá ze 6 studijních období.  V rámci každého studijního období se koná 5 víkendových bloků konzultací, tj. cca 1 x za měsíc. Blok začíná v pátek a končí v neděli.  Během bloku proběhne cca 20 -25 hodin teoretických nebo praktických konzultací.  Maximální počet hodin konzultací v ročníku je 220. Termíny víkendových bloků jsou stanoveny vždy na období dopředu. V závěru každého studijního období je tzv. zkouškové období.

Odborná praxe, koncipovaná jako souvislá, je povinnou součástí studia.  Její konání není řešeno v rámci víkendových konzultací.  Její organizace i obsah je podrobně uveden v samostatném odkaze.

Hodnocení výsledků studia

Probíhá formou udělování zápočtů, klasifikovaných zápočtů a konání zkoušek.  Za absolvovaný a úspěšně zakončený vzdělávací modul (předmět)  získává student příslušný počet kreditů. Celkový počet kreditů za úspěšné absolvované vyšší odborné studium je 180.

Pro kontrolu a evidenci studijních výsledků vlastní každý student výkaz o studiu na vyšší odborné škole, tzv. index, kam jsou mu zapisovány jednotlivé splněné studijní povinnosti.  

Podmínky studia blíže určuje Školní řád, s nímž je na začátku studia student seznámen a k jehož dodržování se zavazuje.