Odborná praxe je významnou a nedílnou součástí studia na VOŠ MILLS. Její organizaci, kontrole, výběru pracovišť, práci s mentory a dalším nezbytným aspektům, majícím vliv na kvalitu praxe je v rámci řízení školy věnována velká pozornost.

Odborná praxe je systematicky plánována, koordinována a hodnocena na základě plnění úkolů, kterými studující prokazují dosažení vzdělávacích cílů.

Kombinované studium

Modul Odborná praxe v kombinovaném studiu obsahuje celkem 350 hodin a začíná v letním období  1. ročníku. Má charakter smluvně zajištěné řízené praxe, která je pro studenty povinná a je u ní vyžadována 100% účast. Učitel odborné praxe řeší organizaci, provádí kontrolu a zajišťuje zpětnou vazbu. Odborná praxe probíhá pod odborným vedením pracovníka (mentora) z příslušného pracoviště.