VOŠ MILLS je moderní vzdělávací instituce, specializující se od svého založení na vzdělávání dospělých. Tomu odpovídá složení a kvalita jejího pedagogického sboru. Jedná se o flexibilní uskupení interních a externích odborných učitelů a odborníků z praxe, kteří se navzájem účelně doplňují, neustále kontaktují s praxí a soustavně se v oboru vzdělávají. Spojení vysoce vzdělaných pedagogů s kvalitními odborníky z praxe se jeví pro dynamicky se vyvíjející obory velmi účelné, neboť tak dochází k permanentní konfrontaci teoretických poznatků z výuky s realitou praxe, okamžitému začleňování nových poznatků vědy i praxe přímo do vzdělávacího procesu a bezpochyby také k vytváření zdravého konkurenčního prostředí mezi vyučujícími. Kvalita a složení pedagogického sboru patří k  největším devizám školy a bezpochyby k významným ukazatelům její vysoké odborné úrovně.

 

Mgr. Běhounek Jan
Vyučované předměty: Psychiatrie

 

Corbin Kateřina
Vyučované předměty: Angličtina

 

Mgr. Bc. Daněk Michal
Vyučované předměty: Právo

 

Bc. Hana Eiglová
Vyučované předměty: Farmakologie, Ošetřovatelské postupy
Studium: Vysoká škola zdravotnická Praha

 

Mgr. Renata Grymová
Vyučované předměty: Chirurgie
Studium: Zdravotně sociální fakulta, Univerzita Pardubice

 

Mgr. Eva Hloušková
Vyučované předměty: Informační a komunikační technologie

 

Mgr. Králová Petra
Vyučované předměty: Pediatrie, Gynekologie
Studium: 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy

 

PhDr. Matějčíková Lenka
Vyučované předměty: PSP, Management

 

Mgr. Sandra Dvořáková (dříve Marianová)
Vyučované předměty: Teorie ošetřovatelství, Ošetřovatelský proces a potřeby člověka

 

Mgr. Lucie Kramešová
Vyučované předměty: Vnitřní lékařství
Studium: Zdravotně sociální fakulta, Univerzita Pardubice

 

PhDr. Bohumil Mimra
Vyučované předměty: Německý jazyk
Studium: FF UK

 

PaedDr. Monika Volsich Montfortová
Vyučované předměty: Ruský jazyk
Studium: Pedagogická fakulta UK Praha

 

PhDr. Martina Muknšnáblová, Ph.D.
Vyučované předměty: Anatomie a fyziologie, Patofyziologie a patologie, Klinická propedeutika, Výživa a dietetika, Výzkum v ošetřovatelství

 

Mgr. Nina Nováková
Vyučované předměty: Latinské základy medicínské terminologie
Studium: FF UK, PF UK Praha

 

MUDr. Tereza Pinkasová
Vyučované předměty: Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech

 

Věra Podhajská
Vyučované předměty: Mikrobiologie a hygiena
Studium:  SOŠ + atestace v oboru

 

Mgr. Jana Pospíšilová
Vyučované předměty: Sociální psychologie, Komunikace
Studium: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

 

Mgr. Seidlová Veronika
Vyučované předměty: Chemie, Fyzika

 

Bc. Soňa Sittová, DiS.
Vyučované předměty: První pomoc, Farmakologie a toxikologie
Studium: ZČU FZS Plzeň

 

Mgr. Jan Svárovský
Vyučované předměty: Anglický jazyk
Studium: FF UK Praha

 

Mgr. Věra Urbanová
Vyučované předměty: Ošetřovatelské postupy
Studium: 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy

 

PhDr. Miroslava Zachariášová
Vyučované předměty: Biofyzika, Biochemie
Studium: PF UK, učitelství VVP – chemie

 

Ing. Roman Vyhnánek
Vyučované předměty: Radiologie, Ochrana veřejného zdraví

 

Mgr. Petra Trachtulcová, Ph.D. MBA
Vyučované předměty: Klinická hematologie a transfuziologie

 

V oboru Diplomovaná zdravotní sestra vyučují převážně odborníci z praxe ze zdravotnických zařízení.


PhDr. Martina Muknšnáblová, Ph.D., MBA

Vedoucí oboru


Vyučované předměty:

Anatomie a fyziologie, Patologie a patofyziologie, Biologie dítěte, Zdravotní nauky, Výživa člověka, Ošetřovatelství, Výzkum v ošetřovatelství, Etika v ošetřovatelství, Multikulturní ošetřovatelství, Absolventský seminář, Odborná praxe.

Vzdělání:

1991-1995 Střední zdravotnická škola Písek – obor Zdravotní sestra

1995-1996 Střední zdravotnická škola  Benešov – obor Sestra pro intenzivní péči

1996-1999 I. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy – obor Ošetřovatelství

1996-1999 Pedagogická fakulta Západočeské Univerzity – obor Speciální pedagogika, specializace Surdopedie

2005-2007 I. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy – obor Učitelství odborných zdravotnických předmětů

2010-2012 Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity – obor Věda a výzkum v ošetřovatelství

Praxe:

Dětská jednotka intenzivní a resuscitační péče Fakultní nemocnice Plzeň

Střední zdravotnická škola Písek

Domov seniorů Jenštejn

Střední zdravotnická škola Jana Pavla II. Praha 2

Centrum zdravotní péče Jirny

Vyšší odborná zdravotnická škola Suverénního řádu maltézských rytířů Praha 2

Nemocnice Na Františku Praha

Střední zdravotnická škola Praha 10

Fakultní nemocnice Motol Praha

Publikační činnost

Péče o dítě s postižením sluchu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014, 128 s. ISBN 978-80-247-5034-7.

Prevence nemocí: Nejčastější problémy na cestě k obnovení nebo udržení zdraví. Praha 2015. Ebux.cz. ISBN 978-80-260-8028-2.

Vylučování odpadních a škodlivých látek z lidského těla. Praha 2015. Ebux.cz. ISBN 978-80-260-8804-2.

Etika v nemoci a bezmoci. Praha 2016. Ebux.cz. ISBN ISBN 978-80-270-0420-1

Výchova dětí s postižením sluchu. Rádio Proglas, Kafemlýnek, 3.6.2014, https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/?date=2014-06-03 09:30:00 [cit.1.4.2017]

Více než 25 odborných článků pro tištěná periodika Zdravotnictví a medicína (Mladá fronta a.s.), Ošetřovatelská péče (Siviliania Brno).

 

Na škole Mills pracuji od roku 2010. Svou práci jsem vždy vnímala jako nedílnou součást svého života. Ráda spojuji poznatky z více oborů. Proto jsem vždy vyhledávala práci na více pozicích a místech současně. Domnívám se, že je velmi důležité ve stále rychle vyvíjejících odborných léčebných postupech, aby učitel ve zdravotnických oborech byl součástí i reálného zdravotnického procesu.

Vzdělávání považuji za živý prvek, který musíme užívat pro své zdraví celý život. V některých obdobích po vyšších dávkách a posléze již jen v udržovacích koncentracích ale stále.

V rámci své profesní kariéry jsem pracovala jako zdravotní sestra, posléze mentorka, auditorka či manažerka zdravotnického zařízení. Předávat svoje znalosti a zkušenosti dalším považuji za své poslání.

Volný čas věnuji své rodině, která je mých cílem i prostředkem životní spokojenosti. Sílu a energii se snažím čerpat také při běhu přírodou a prací na zahradě.