Jste přijat/a, co vás teď čeká?


Pokud jste ještě nedodali veškeré dokumenty, prosíme, učiňte tak nejpozději do 30. září, jinak není možné pokračovat ve studiu.


Uznání předmětů a nástup do vyššího ročníku


Pokud jste již studovali VOŠ/VŠ tohoto zaměření a chcete si uznat předměty, vyplňte si žádost. Je potřeba vedoucí oboru dodat sylaby, která posoudí, co je možné uznat.

V případě, že chcete nastoupit do vyššího ročníku, je potřeba si vyplnit žádost a také rozřazovací test s vedoucím oboru. Tento test je pro Vás pouze orientační, zda půjdete o ročník výš (a máte na to předešlé vzdělání) je jen na Vás.


Platby školného

1. splátka školného

Částka i závazný termín je uveden na smlouvě. V případě, že žádáte o rozložení školného, 1. splátka musí být ve stejném termínu, jako bylo stanoveno námi na smlouvě

Variabilní symbol naleznete na smlouvě a je nutné jej při platbě uvést, jinak nebude platba spárována.


Následující splátky školného

I následující termíny splatnosti školného jsou uvedeny na smlouvě. Pokud máte školné rozložené, řiďte se termíny, které jste si sami stanovili na žádosti o rozložení.

Stejně jako při první platbě, i v následujících splátkách uvádějte Váš variabilní symbol.Jak studium probíhá a kde můžete dělat praxe?


Ve škole se uvidíme na víkendové konzultaci (pátek – neděle), a to jednou za měsíc.

Ubytování si můžete domluvit přímo v budově školy se zřizovatelem CMC Graduate School, který by Vám měl dát výhodnější cenu po oznámení, že jste naším studentem. Kontakt: 326 999 111

Praxe můžete vykonávat v místě Vašeho bydliště, a to i o víkendech.


Důležité dokumenty a kontakty

Dokumenty ke stažení

Kontakty


Uvedené dokumenty stačí jen vyplnit, podepsat a poslat nám ofocené na e-mail.

Upozornění: Žádosti o rozložení školného bývají v 99 % schválené, z důvodu časových kapacit není v našich silách Vám dávat na vědomí výsledek této žádosti. Proto jednejte, jako by byla schválena a hraďte školné řádně a včas dle termínů, které jste si sami stanovili. V případě komplikací Vás budeme neprodleně kontaktovat.
PhDr. Martina Muknšnáblová, PhD.

Vedoucí oborů Dipl. všeobecná sestra, Dipl. farmaceutický asistent a  Dipl. zdravotní laborant
E-mail: m.muknsnablova@mills.cz
Telefon:


PhDr. Martina Muknšnáblová, PhD.

Vedoucí oborů Dipl. všeobecná sestra, Dipl. farmaceutický asistent a  Dipl. zdravotní laborant
E-mail: m.muknsnablova@mills.cz
Telefon: