Předání diplomů

Kamila VoděrováAktuality26. června 2019 proběhlo slavnostní vyřazení a předání diplomům našim studentům.

Všem ještě jednou gratulujeme a přejeme úspěšný start do nové budoucnosti.
Městské muzeum v Čelákovicích nám poskytlo krásné prostory s klavírem, který jsme s radostí využili.Před příchodem našich úspěšných absolventů do místnosti jsme je požádali o podpis. Po té už je jen čekal projev vedení školy a vyučujících jednotlivých oborů…Momentem předání diplomů se otevírají brány novým pracovním možnostem v oboru, který si každý student na začátku své cesty vybral.Naše absolventky si připravily krásný, místy i dojemný projev, který věnovaly nejen svým vyučujícím, ale také rodinám za jejich podporu v průběhu studií.Za hudební doprovod děkujeme panu Drahoslavovi Gricovi z  místní ZUŠ.