Opravné termíny absolutoria 2022 – DZZ, DVS

Kamila VoděrováAktuality, Úřední deska

Opatření ředitelky voš 4-21/22

Čelákovice 3. 12. 2021

 

Absolutorium

V souladu s vyhláškou č. 10/2004 (o vyšším odborném vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů je řádný termín absolutoria pro vzdělávací program Diplomovaný zdravotnický záchranář v kombinované formě studia, termín odevzdání absolventské práce a podání přihlášky k absolutoriu stanoven takto:

 

Diplomovaný zdravotnický záchranář  –  kombinované studium
Odevzdání absolventské práce nejpozději do 10. 1. 2022
Uzavření ročníku a přihláška k absolutoriu nejpozději do 24. 1. 2022
Termín absolutoria 27. 1.  – 31. 1. 2022

 

V souladu s vyhláškou č. 10/2004 (o vyšším odborném vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů je řádný termín absolutoria pro vzdělávací program Diplomovaná všeobecná sestra v kombinované formě studia, termín odevzdání absolventské práce a podání přihlášky k absolutoriu stanoven takto:

 

Diplomovaná všeobecná sestra –  kombinované studium
Odevzdání absolventské práce nejpozději do 10. 1. 2022
Uzavření ročníku a přihláška k absolutoriu nejpozději do 19. 1. 2022
Termín absolutoria 24. 1.  – 26. 1.2022

 

 

PaedDr. Monika Volsich Montfortová

ředitelka školy