Opravné termíny absolutoria 2021

Kamila VoděrováAktuality, Úřední deska

Absolutorium

V souladu s vyhláškou č. 10/2004 (o vyšším odborném vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů jsou náhradní a opravné termíny absolutoria, přihlášení k absolutoriu a odevzdání absolventské práce stanoveny takto

Sociální práce – kombinované studium
Odevzdání absolventské práce 31. 8. 2021
Přihláška k absolutoriu nejpozději 3 pracovní dny před jeho konáním
Termín absolutoria  21. 9. 2021
Diplomovaný farmaceutický asistent – kombinované studium
Odevzdání absolventské práce 20. 8. 2021
Přihláška k absolutoriu nejpozději 3 pracovní dny před jeho konáním
Termín absolutoria  6. – 7. 9. 2021

 

Diplomovaný zdravotní laborant – kombinované studium
Odevzdání absolventské práce 20. 8. 2021
Přihláška k absolutoriu nejpozději 3 pracovní dny před jeho konáním
Termín absolutoria  1. – 2. 2021

 

K absolutoriu se přihlašují studenti, kteří konají absolutorium v náhradním termínu. Pro studenty, kteří absolutorium opakují, je tento termín závazný, tudíž se k absolutoriu nepřihlašují.

 

PaedDr. Monika Volsich Montfortová

ředitelka školy