Opravné a náhr. termíny absolutoria 2022 – DZZ

Kamila VoděrováAktuality, Úřední deska

Opatření ředitelky voš 7-21/22

Čelákovice 27. 1. 2022

 

Absolutorium

V souladu s vyhláškou č. 10/2004 (o vyšším odborném vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů je opravný termín absolutoria pro vzdělávací program Diplomovaný zdravotnický záchranář v kombinované formě studia, termín odevzdání absolventské práce stanoven takto:

 

Diplomovaný zdravotnický záchranář  –  kombinované studium
Odevzdání absolventské práce nejpozději do 11. 3. 2022
Přihláška k absolutoriu * nejpozději do 21. 3. 2022
Termín absolutoria  24. 3. a 25. 3. 2022

 

V souladu s vyhláškou č. 10/2004 (o vyšším odborném vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů je náhradní termín absolutoria pro vzdělávací program Diplomovaná všeobecná sestra v kombinované formě studia, termín odevzdání absolventské práce a podání přihlášky k absolutoriu stanoven takto:

 

Diplomovaná všeobecná sestra –  kombinované studium
Odevzdání absolventské práce nejpozději do 7. 3. 2022
Přihláška k absolutoriu * nejpozději do 16. 3. 2022
Termín absolutoria  21. 3. a 22. 3. 2022

 

* K absolutoriu se přihlašují studenti k náhradnímu termínu. Studenti, kteří konají opravné absolutorium se již nepřihlašují, pro ně je termín absolutoria závazný.

 

PaedDr. Monika Volsich Montfortová

ředitelka školy