Opatření k absolutoriu DZZ, DVS

Kamila VoděrováAktuality, Úřední deska

Opatření ředitelky voš 3-20/21

Čelákovice 25. 11. 2021

     V souladu s vyhláškou č. 10/2004 (o vyšším odborném vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů je řádný termín absolutoria pro vzdělávací program Diplomovaný zdravotnický záchranář v kombinované formě studia, termín odevzdání absolventské práce a podání přihlášky k absolutoriu stanoven takto:

 

Diplomovaný zdravotnický záchranář  –  kombinované studium
Odevzdání absolventské práce nejpozději do 18. 12. 2020
Uzavření ročníku a přihláška k absolutoriu nejpozději do 22. 1. 2021
Termín absolutoria 27. 1.  a 28. 1.2021

 

V souladu s vyhláškou č. 10/2004 (o vyšším odborném vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů je řádný termín absolutoria pro vzdělávací program Diplomovaná všeobecná sestra v kombinované formě studia, termín odevzdání absolventské práce a podání přihlášky k absolutoriu stanoven takto:

 

Diplomovaná všeobecná sestra –  kombinované studium
Odevzdání absolventské práce nejpozději do 18. 12. 2020
Uzavření ročníku a přihláška k absolutoriu nejpozději do 22. 1. 2021
Termín absolutoria 27. 1.  a 28. 1.2021

 

 

PaedDr. Monika Volsich Montfortová

ředitelka školy