Opatření k absolutoriu – červen 2021

Kamila VoděrováAktuality, Úřední deska

Absolutorium

V souladu s vyhláškou č. 10/2004 (o vyšším odborném vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů jsou řádné termíny absolutoria, přihlášení k absolutoriu a odevzdání absolventské práce stanoveny takto:

 

Diplomovaný farmaceutický asistent – kombinované studium
Odevzdání absolventské práce 17. 5. 2021
Přihláška k absolutoriu nejpozději 3 pracovní dny před jeho konáním
Termín konání  8. – 10. 6. 2021

 

Diplomovaný zdravotní laborant – kombinované studium
Odevzdání absolventské práce 17. 5. 2021
Přihláška k absolutoriu nejpozději 3 pracovní dny před jeho konáním
Termín absolutoria  14. – 16. 6. 2021

 

Diplomovaný zdravotnický záchranář – denní studium
Odevzdání absolventské práce 24. 5. 2021
Přihláška k absolutoriu nejpozději 3 pracovní dny před jeho konáním
Termín absolutoria  17. – 18. 6. 2021

 

Sociální práce –  kombinované studium
Odevzdání absolventské práce 31. 5. 2021
Přihláška k absolutoriu nejpozději 3 pracovní dny před jeho konáním
Termín absolutoria  24. – 25. 6. 2021

 

 

PaedDr. Monika Volsich Montfortová

ředitelka školy