Zahradníčková Dana – Canisterapie a její vliv na děti s kombinovaným tělesným postižením

alvinkorcak