Pánková Lenka – Možnosti pracovního uplatnění lidí se zrakovým hendicapem

alvinkorcak