Mikula Rudolf – Specifika poskytování první pomoci a zásahu ZZS v prostředí rizikových pracovišť, zejména staveb

alvinkorcak