Maternová Petra – Postoj romských dětí ke vzdělání na Základní škole praktické a jejich vize do budoucna

alvinkorcak