Kešnerová Petra – Chudoba v podobě bezdomovectví

alvinkorcak