Hodoval Martin – Třídění raněných při mimořádných událostech

alvinkorcak