Dragounová Alena – Člověk ve výkonu trestu – sebepoškozování jako extrémní reakce na psychickou zátěž

alvinkorcak