Školné od školního roku 2019/2020

Roční školné je možné platit ve dvou nebo ve čtyřech splátkách. Jeho celková výše se splátkami nenavyšuje a zůstává neměnná po celou dobu řádného studia.

Výše ročního školného pro uchazeče o studium od září 2019.

VZDĚLÁVACÍ OBOR FORMA STUDIA ROČNÍ ŠKOLNÉ
Diplomovaný farmaceutický asistent Denní 22 000 Kč
53-43-N/11 Kombinovaná 26 000 Kč
Sociální práce Denní 20 000 Kč
75-32-N/01 Kombinovaná 24 000 Kč
Diplomovaný zdravotní laborant Kombinovaná 26 000 Kč
53-43-N/21
Diplomovaná všeobecná sestra Kombinovaná 24 000 Kč
53-41-N/1