Pro školní rok 2017/2018 zůstává výše školného u všech studijních oborů stejná jako v roce 2016/2017.

I nadále zachováváme snížené školné.

Roční školné je možné platit ve dvou nebo ve čtyřech splátkách. Jeho celková výše se splátkami nenavyšuje a zůstává neměnná po celou dobu řádného studia.

Výše ročního školného pro uchazeče o studium od září 2017.

Vzdělávací obor Forma studia Roční školné
Diplomovaný zdravotnický záchranář Denní 20 000 Kč
Diplomovaný zdravotnický záchranář Kombinovaná 27 000 Kč
Diplomovaný farmaceutický asistent Denní 20 000 Kč
Diplomovaný farmaceutický asistent Kombinovaná 25 000 Kč
Diplomovaný zdravotní laborant Kombinovaná 24 000 Kč
Sociální práce Denní 18 000 Kč
Sociální práce Kombinovaná 23 000 Kč