Pro školní rok 2018/2019 zůstává výše školného u všech studijních oborů stejná jako v roce 2017/2018.

I nadále zachováváme snížené školné.

Roční školné je možné platit ve dvou nebo ve čtyřech splátkách. Jeho celková výše se splátkami nenavyšuje a zůstává neměnná po celou dobu řádného studia.

Výše ročního školného pro uchazeče o studium od září 2018.

VZDĚLÁVACÍ OBOR FORMA STUDIA ROČNÍ ŠKOLNÉ
Diplomovaný farmaceutický asistent Denní 20 000 Kč
53-43-N/11 Kombinovaná 25 000 Kč
Diplomovaný zdravotnický záchranář Denní 20 000 Kč
53-41-N/21 Kombinovaná 27 000 Kč
Sociální práce Denní 18 000 Kč
75-32-N/01 Kombinovaná 23 000 Kč
Diplomovaný zdravotní laborant Kombinovaná 24 000 Kč
53-43-N/21
Diplomovaná všeobecná sestra Kombinovaná 24 000 Kč
53-41-N/1