VOŠ MILLS je moderní vzdělávací instituce, specializující se od svého založení na vzdělávání dospělých. Tomu odpovídá složení a kvalita jejího pedagogického sboru. Jedná se o flexibilní uskupení interních a externích odborných učitelů a odborníků z praxe, kteří se navzájem účelně doplňují, neustále kontaktují s praxí a soustavně se v oboru vzdělávají. Spojení vysoce vzdělaných pedagogů s kvalitními odborníky z praxe se jeví pro dynamicky se vyvíjející obory velmi účelné, neboť tak dochází k permanentní konfrontaci teoretických poznatků z výuky s realitou praxe, okamžitému začleňování nových poznatků vědy i praxe přímo do vzdělávacího procesu a bezpochyby také k vytváření zdravého konkurenčního prostředí mezi vyučujícími. Kvalita a složení pedagogického sboru patří k  největším devizám školy a bezpochyby k významným ukazatelům její vysoké odborné úrovně.

Mgr. Jaroslav Bartoněk, DiS.
Vyučované předměty: Ošetřovatelské postupy v intenzivní péči, Ošetřovatelství v klinických oborech
Studium: Jihočeská univerzita

 

Mgr. et Mgr. Helena Bezděková
Vyučované předměty: Relaxační techniky a psychohygiena
Studium: FF UK Praha, DAMU

 

Kateřina Corbin
Vyučované předměty: Anglický jazyk
Studium: –

 

MUDr. Lucie Dostálová
Vyučované předměty: Vybrané klinické obory – Vnitřní lékařství
Studium: LF UK Praha

 

Mgr. Vladimíra Dostálová, DiS.
Vyučované předměty:  Vybrané klinické obory – Neurologie, Aplikovaná etika, Odborný seminář
Studium: VOŠ Mills, 3. lék.fakulta Všeobecná sestra

 

MUDr. Hana Dvořáková
Vyučované předměty:  Vybrané klinické obory – Pediatrie
Studium: LF Praha

 

MUDr. Marek Hajný
Vyučované předměty: Psychiatrie
Studium: LF Praha

 

Mgr. Jitka Havlíčková
Vyučované předměty: Psychologie osobnosti, Vývojová psychologie, Sociální psychologie, Zdravotnická psychologie, Komunikace v neodkladné péči, První pomoc, Odborná praxe
Studium: UK FF, učitelství VVP – Pedagogika, Ošetřovatelství

 

MUDr. Tomáš Hlaváček
Vyučované předměty: Vybrané klinické obory – Vnitřní lékařství, Urgentní medicína
Studium: LF Praha

 

Bc. Jakub Holeňa
Vyučované předměty: Urgentní medicína, Vybrané klinické obory – vnitřní lékařství
Studium: VŠZ Duškova, Praha

 

MUDr. Hana Ježková
Vyučované předměty: Vybrané klinické obory- gynekologie
Studium: LF UK Praha
Zaměstnání: OSVČ

 

Bc. Zdena Keistová
Vyučované předměty: Vybrané klinické obory – IKOOZG
Studium: VŠZ Duškova, Praha

 

MUDr. Zuzana Kejmarová Sedláčková
Vyučované předměty: Německý jazyk
Studium: 3.LK UK Praha, UK Praha, PedF UK Praha

 

PharmDr. et Mgr. Helena Kutilová
Vyučované předměty: Farmakologie a toxikologie
Studium:  PŘF UK Praha, FF UK Praha, Farmac.fakulta UK Hradec Králové

 

JUDr. Jana Mazánková
Vyučované předměty: Právo ve zdravotnictví
Studium:  PF ZUČ Plzeň

 

Bc. Monika Mihalovič Středová
Vyučované předměty: Ošetřovatelství, Ošetřovatelské postupy, Ošetřovatelství v klinických oborech, První pomoc
Studium: NCO NZO BrnoARIP, 3.LF-Ošetřovatelství-Zdravotní vědy

 

PhDr. Bohumil Mimra
Vyučované předměty: Německý jazyk
Studium: FF UK

 

PaedDr. Monika Volsich Montfortová
Vyučované předměty: Ruský jazyk
Studium: Pedagogická fakulta UK Praha

 

PhDr. Martina Muknšnáblová
Vyučované předměty: Etika v ošetřovatelství, Multikulturní ošetřovatelství, Anatomie a fyziologie, Patofyziologie a patologie, Výzkum v ošetřovatelství, Management a řízení kvality
Studium: 1. LF UK Praha

 

Mgr. Nina Nováková
Vyučované předměty: Latinské základy medicínské terminologie
Studium: FF UK, PF UK Praha

 

PaedDr. Jiří Palouček CSc.
Vyučované předměty: Mikrobiologie a hygiena
Studium: PeF UK, PřF UK Praha

 

Mgr. Matěj Pártl
Vyučované předměty: Tělesná výchova
Studium: PF UK Praha

 

MUDr. Robert Pleskot
Vyučované předměty: Urgentní medicína
Studium: LF UK Praha

 

Věra Podhajská
Vyučované předměty: Patofyziologie a patologie
Studium:  SOŠ + atestace v oboru

 

MUDr. Zora Richterová
Vyučované předměty: Vybrané klinické obory – Chirurgie
Studium: FVL UK Praha

 

Bc. Soňa Sittová, DiS.
Vyučované předměty
Ošetřovatelství v klinických oborech – vybrané klinické obory – ARIP
Studium: ZČU FZS Plzeň

 

Mgr. Jan Svárovský
Vyučované předměty: Anglický jazyk
Studium: FF UK Praha

 

Mgr. Michal Šmolka
Vyučované předměty: Relaxační techniky a psychohygiena
Studium: –

 

Ing. Jakub Vachek, DiS.
Vyučované předměty: Radiofonie, Vybrané klinické obory – IKOOZ
Studium: VŠ Báňská – Technická univerzita Ostrava

 

MUDr. Klára Vitoušová
Vyučované předměty: Vybrané klinické obory – Pediatrie
Studium: LF UK Praha

 

MUDr. Anna Vrbovcová
Vyučované předměty: Urgentní medicína
Studium: LF UK Praha

 

PhDr. Miroslava Zachariášová
Vyučované předměty: Biofyzika
Studium: PF UK, učitelství VVP – chemie

 

MUDr. Josef Závada
Vyučované předměty: Farmakologie a toxikologie
Studium: LF UK Praha

 

V oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář vyučují převážně odborníci z praxe ze zdravotnických zařízení i výjezdových stanovišť zdravotnické záchranné služby.

 

 

 

 


Mgr. Jitka Havlíčková
Vedoucí oboru


Vyučované předměty: Psychologie osobnosti, Vývojová psychologie, Sociální psychologie, Zdravotnická psychologie, Komunikace v neodkladné péči, První pomoc, Ošetřovatelství, Ošetřovatelství v klinických oborech, Ošetřovatelské postupy, Odborná praxe
Studium: UK FF, učitelství VVP – Pedagogika, Ošetřovatelství
Zaměstnání: VOŠ, SŠ, JŠ s pr. SJZ  a ZŠ MILLS, s.r.o.

Na MILLS jsem nastoupila jako začínající nadšená učitelka v roce 1995 po absolvování vysoké školy. Od roku 2009 zde pracuji jako vedoucí oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář, v roce 2010 jsem se podílela na tvorbě ŠVP s názvem Cesta k odborně kvalifikované pedagogické činnosti pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika a od jeho zavedení pracuji na pozici vedoucí i tohoto oboru.

Nadšení mi zůstalo a usiluji o to, aby se ze školy neztrácela radost z poznání, a to u studentů v jakémkoli věku. Ve volném čase se kromě rodiny věnuji trenérské práci s dětmi ve veslařském klubu, bez které si svůj život již neumím představit.