VOŠ MILLS je moderní vzdělávací instituce, specializující se od svého založení na vzdělávání dospělých. Tomu odpovídá složení a kvalita jejího pedagogického sboru. Jedná se o flexibilní uskupení interních a externích odborných učitelů a odborníků z praxe, kteří se navzájem účelně doplňují, neustále kontaktují s praxí a soustavně se v oboru vzdělávají. Spojení vysoce vzdělaných pedagogů s kvalitními odborníky z praxe se jeví pro dynamicky se vyvíjející obory velmi účelné, neboť tak dochází k permanentní konfrontaci teoretických poznatků z výuky s realitou praxe, okamžitému začleňování nových poznatků vědy i praxe přímo do vzdělávacího procesu a bezpochyby také k vytváření zdravého konkurenčního prostředí mezi vyučujícími. Kvalita a složení pedagogického sboru patří k  největším devizám školy a bezpochyby k významným ukazatelům její vysoké odborné úrovně.

Mgr. Jaroslav Bartoněk, DiS.
Vyučované předměty: Ošetřovatelství, První pomoc
Studium: Jihočeská univerzita
Zaměstnání: ÚSZSSK, Kladno

MUDr. Jakub Albrecht
Vyučované předměty: Psychiatrie
Studium:  LF UK Praha
Zaměstnání: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Mgr. et Mgr.A Helena Bezděková
Vyučované předměty: Relaxační techniky a psychohygiena
Studium: FF UK Praha, DAMU
Zaměstnání: Psycholog, psychoterapeut Terapie.info

PaedDr. Jana Černá
Vyučované předměty: Anglický jazyk
Studium: PedF UK Praha
Zaměstnání: VOŠ, SŠ, JŠ s pr. SJZ  a ZŠ MILLS, s.r.o.

RNDr. et Mgr. Karel Červinka
Vyučované předměty: Mikrobiologie a hygiena, Psychiatrie
Studium: PŘF UK Praha, FF UK – Psychologie
Zaměstnání: Psychiatrická léčebna Kosmonosy

MUDr. Lucie Dostálová
Vyučované předměty: Vnitřní lékařství
Studium: LF UK Praha
Zaměstnání:

MUDr. Hana Dvořáková
Vyučované předměty:  Pediatrie
Studium:
Zaměstnání:

Mgr. Jitka Havlíčková
Vyučované předměty: Psychologie osobnosti, Vývojová psychologie, Sociální psychologie, Zdravotnická psychologie, Komunikace v neodkladné péči, První pomoc, Ošetřovatelství, Ošetřovatelství v klinických oborech, Ošetřovatelské postupy, Odborná praxe
Studium: UK FF, učitelství VVP – Pedagogika, Ošetřovatelství
Zaměstnání: VOŠ, SŠ, JŠ s pr. SJZ  a ZŠ MILLS, s.r.o.

ThLic. Jan Houkal, Th.D.
Vyučované předměty: Latinské základy medicínské terminologie
Studium: KT F UK Praha
Zaměstanání: Arcibiskupství Praha

MUDr. Hana Ježková
Vyučované předměty: Vybrané klinické obory- gynekologie
Studium: LF UK Praha
Zaměstnání: OSVČ

Mgr. Eva Kolovecká
Vyučované předměty: Ruský jazyk
Studium: Západočeská univerzita v Plzni, Rj-Čj
Zaměstnání: Cermat

PhDr. Bohumil Mimra
Vyučované předměty: Německý jazyk
Studium
Zaměstnání: VOŠ, SŠ, JŠ s pr. SJZ  a ZŠ MILLS, s.r.o.

PhDr. Martina Muknšnáblová
Vyučované předměty: Etika v ošetřovatelství, Multikulturní ošetřovatelství, Anatomie a fyziologie, Patofyziologie a patologie
Studium: 1. LF UK Praha
Zaměstnání: VOŠZ SŘMR Praha 2

PaedDr. Monika Volsich Montfortová
Vyučované předměty: Ruský jazyk
Studium: Pedagogická fakulta UK Praha
Zaměstnání: VOŠ MILLS

MUDr. Robert Pleskot
Vyučované předměty: Urgentní medicína
Studium: LF UK Praha
Zaměstnání: ZZS Praha, FN Motol

PharmDr. et Mgr. Helena Kutilová
Vyučované předměty: Farmakologie a toxikologie
Studium:  PŘF UK Praha, FF UK Praha, Farmac.fakulta UK Hradec Králové
Zaměstnání:

MUDr. Zora Richterová
Vyučované předměty: Chirurgie
Studium: FVL UK Praha
Zaměstnání: Poliklinika Brandýs nad Labem

MUDr. Zuzana Kejmarová Sedláčková
Vyučované předměty: Německý jazyk
Studium: 3.LK UK Praha, UK Praha, PedF UK Praha
Zaměstnání: Gymnázium Praha 9

Bc. Soňa Sittová, DiS.
Vyučované předměty
Ošetřovatelství v klinických oborech – Chirurgie, Vnitřní lékařství, Pediatrie
Studium:
Zaměstnání: ZZS Lysá nad Labem

MUDr. Jiří Smetana
Vyučované předměty: Vnitřní lékařství, Urgentní medicína
Studium: LF UK Praha
Zaměstnání:

Bc. Monika Mihalovič Středová
Vyučované předměty: Ošetřovatelství, Ošetřovatelské postupy, Ošetřovatelství v klinických oborech, Multikulturní ošetřovatelství
Studium: NCO NZO BrnoARIP, 3.LF-Ošetřovatelství-Zdravotní vědy
Zaměstnání: ÚSZSSK

Bc. Vladimíra Dostálová, DiS.
Vyučované předměty:  Vybrané klinické obory – Neurologie
Studium: VOŠ Mills, 3. lék.fakulta Všeobecná sestra
Zaměstnání:

Ing. Jakub Vachek, DiS.
Vyučované předměty: Radiofonie, Vybrané klinické obory – IKOOZ
Studium: VŠ Báňská – Technická univerzita Ostrava
Zaměstnání: ZZS SČK

MUDr. Klára Vitoušová
Vyučované předměty: Pediatrie
Studium: LF UK Praha
Zaměstnání:

MUDr. Anna Vrbovcová
Vyučované předměty: Urgentní medicína
Studium: LF UK Praha
Zaměstnání: ZZS Středočeského kraje

MUDr. Josef Závada
Vyučované předměty: Farmakologie a toxikologie
Studium: LF UK Praha
Zaměstnání: VFN Praha

MUDr. Jitka Nová
Vyučované předměty: Radiologie
Studium:  LF UJEP Brno
Zaměstnání: CZP Jirny


Mgr. Jitka Havlíčková
Vedoucí oboru


Vyučované předměty: Psychologie osobnosti, Vývojová psychologie, Sociální psychologie, Zdravotnická psychologie, Komunikace v neodkladné péči, První pomoc, Ošetřovatelství, Ošetřovatelství v klinických oborech, Ošetřovatelské postupy, Odborná praxe
Studium: UK FF, učitelství VVP – Pedagogika, Ošetřovatelství
Zaměstnání: VOŠ, SŠ, JŠ s pr. SJZ  a ZŠ MILLS, s.r.o.

Na MILLS jsem nastoupila jako začínající nadšená učitelka v roce 1995 po absolvování vysoké školy. Od roku 2009 zde pracuji jako vedoucí oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář, v roce 2010 jsem se podílela na tvorbě ŠVP s názvem Cesta k odborně kvalifikované pedagogické činnosti pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika a od jeho zavedení pracuji na pozici vedoucí i tohoto oboru.

Nadšení mi zůstalo a usiluji o to, aby se ze školy neztrácela radost z poznání, a to u studentů v jakémkoli věku. Ve volném čase se kromě rodiny věnuji trenérské práci s dětmi ve veslařském klubu, bez které si svůj život již neumím představit.