Letos otevíráme tento obor naposledy
Tak na nic nečekej a podej si přihlášku ještě dnes! Od příštího roku už budeš muset na záchranáře studovat bakalářský obor.

Staň se diplomovaným zdravotnickým záchranářem a zachraňuj lidské životy! Získej titul a možnost pracovat v prestižní oblasti zdravotnictví. Dobrým záchranářem se díky učebnicím nikdo nestane, proto na naší škole vyučují ti nejzkušenější odborníci z terénu s mnohaletou praxí. Díky kombinovanému víkendovému studiu lze školu zvládnout i při zaměstnání. 


Diplomovaný zdravotnický záchranář ve zkratce

 • Studium formou pěti víkendových konzultací za jedno studijní období
 • Důraz na praxi
 • Odborné stáže v nemocnicích na JIP, MOJIP, ARO a ve zdravotnických záchranných službách
 • Možnost zúčastnit se odborných soustředění – lanový kurz, vodní kurz, zimní kurz s Horskou službou
 • Možnost stáží v zahraničí
 • Vhodné i jako rekvalifikace

Studium oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář je vyšší odborné studium, které na škole MILLS realizujeme jak v denní, tak kombinované formě studia. Absolvent získá odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnického záchranáře dle zákona 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních.

Díky studiu získáte

 • Titul DiS. a možnost pracovat jako záchranář
 • Komplexní praktické vzdělání, práci bez nutnosti odborného dohledu
 • Okamžité uplatnění u zdravotnické záchranné služby
 • Možnost práce na urgentních příjmech, ARO a JIP
 • Možnost vyššího platového ohodnocení


Proč si vybrat právě Mills?

 • 1.  Praktická škola plná lidí z praxe

  Naši učitelé ví, o čem mluví. Jsou to lidé s dlouholetými zkušenostmi z terénu. Jejich přednášky jsou opřené o každodenní praxi.

 • 2. Studium o víkendu

  Víme, jak je náročné stíhat vzdělání u pracovního poměru. Proto u nás probíhá výuka v kombinovaném studiu o víkendu.

 • 3. Ihned do zaměstnání

  Po dokončení oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář není třeba absolvovat zdlouhavé zaučování, protože praxi už budete mít za sebou.


Naši studenti


„Díky škole Mills dnes pracuji na místě, kde jsem chtěl pracovat celý život.“

– Matěj Břeský, air ambulance, absolvent 2015

Spolupráce a možnosti praxe

Spolupracujeme s téměř 30 zdravotnických zařízení od Ústeckého po Moravskoslezský kraj. Mezi našimi partnery najdete krajské záchranné služby, krajské i fakultní nemocnice.

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru pracuje v rámci specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné péče a akutního příjmu, a to v rozsahu a na úrovni stanovené pro výkon povolání zdravotnického záchranáře zákonem MZČR č. 96/2004 Sb., tedy uplatnění na výjezdových stanovištích zdravotnické záchranné služby, urgentních příjmech a ARO. Absolvent se uplatní v ostatních složkách integrovaného záchranného systému.

Profil absolventa

 • umí vést rozhovor s pacientem a získávat potřebné informace a na jejich základě stanovit ošetřovatelskou diagnózu, ošetřovatelský plán s následným vyhodnocením ošetřovatelské péče
 • provádět základní vyšetření pacienta, monitorovat a hodnotit vitální funkce, včetně EKG, kapnometrie a glykemie
 • zajišťovat periferní žilní vstup a na základě ordinace lékaře podávat léky
 • provádět kardiopulmonální resuscitaci, zajišťovat dýchací cesty, s případným podáním defibrilačního výboje
 • asistovat při překotném porodu, eventuálně jej odvést a provádět prvotní ošetření novorozence
 • provádět ošetření ran, včetně zástavy krvácení, zajišťovat a provádět bezpečné vyproštění, polohování, imobilizaci a zajišťovat jejich bezpečnost během transportu
 • podílet se na řešení a likvidaci následků hromadných neštěstí a spolupracovat s ostatními složkami integrovaného záchranného systému
 • vykonávat činnost na operačním středisku s použitím radiofonie a ostatních spojovacích prostředků
 • zvládat činnosti a výkony v rozsahu nemocniční intenzivní péče – vést základní ošetřovatelskou dokumentaci, odebírat a zajišťovat biologický materiál na vyšetření, zajistit péči o mrtvé tělo
 • připravovat pacienty k diagnostickým a léčebným výkonům, asistovat u těchto výkonů, popřípadě je podle pokynů lékaře provádět a zajišťovat během nich a po nich základní ošetřovatelskou péči.
 • podílet se na výzkumných šetřeních a sběrech informací, včetně jejich prezentace, získávat další vědomosti v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků

Studenty do tohoto oboru již nepřijímáme na základě zákona č. 96/2004 Sb. Přestup je možný pouze do již otevřených ročníků.

KÓD OBORU
53-41-N/21 denní (3 roky)
53-41-N/21 kombinovaná (3,5 roku)

ŠKOLNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Diplomovaný zdravotnický záchranář

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Vyšší odborné, titul DiS.

ZAKONČENÍ STUDIA
Absolutorium

DÉLKA STUDIA
3 roky (denní) nebo 3,5 roku (kombinované)

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky se nekonají – probíhá pouze informativní schůzka s organizačními pokyny ke studiu

POČET TŘÍD OTEVÍRANÝCH V 2018/2019
1 třída

ŠKOLNÉ
Denní forma – 4 x 5 000 Kč za rok
Kombinovaná forma 4 x 6 750 Kč za rok

VĚKOVÉ OMEZENÍ
Ne

LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA
Ano