VOŠ MILLS je moderní vzdělávací instituce, specializující se od svého založení na vzdělávání dospělých. Tomu odpovídá složení a kvalita jejího pedagogického sboru. Jedná se o flexibilní uskupení interních a externích odborných učitelů a odborníků z praxe, kteří se navzájem účelně doplňují, neustále kontaktují s praxí a soustavně se v oboru vzdělávají. Spojení vysoce vzdělaných pedagogů s kvalitními odborníky z praxe se jeví pro dynamicky se vyvíjející obory velmi účelné, neboť tak dochází k permanentní konfrontaci teoretických poznatků z výuky s realitou praxe, okamžitému začleňování nových poznatků vědy i praxe přímo do vzdělávacího procesu a bezpochyby také k vytváření zdravého konkurenčního prostředí mezi vyučujícími. Kvalita a složení pedagogického sboru patří k  největším devizám školy a bezpochyby k významným ukazatelům její vysoké odborné úrovně.

Mgr. et Mgr. Helena Bezděková
Vyučované předměty: Sociálně osobnostní výcvik, Psychologie
Studium: FF UK Praha, DAMU
Zaměstnání: VOŠ a SZŠ MILLS, s.r.o.

Mgr. David Beňák
Vyučované předměty: Základy pedagogiky, Sociální politika
Studium: FF UK Praha
Zaměstnání: ÚMČ Praha 14

Mgr. Alena Bicanová
Vyučované předměty: Sociální politika a Základy korespondence
Studium: Univerzita J. A. Komenského Praha
Zaměstnání: ÚMČ Praha 8

PaedDr. Jana Černá
Vyučované předměty: Anglický jazyk
Studium: Ped F UK v Praze
Zaměstnání: VOŠ a SZŠ MILLS, s.r.o.

RNDr. et Mgr. Karel Červinka
Vyučované předměty: Psychologie, Sociální patologie, Základy psychopatologie a psychiatrie
Studium: PŘF UK Praha, FF UK Praha -Psychologie
Zaměstnání: Psych. léčebna Kosmonosy

Ondřej Daněk
Vyučované předměty: Aplikovaná výpočetní technika
Studium: PedF UK Praha
Zaměstnání:

Mgr. Jitka Havlíčková
Vyučované předměty: Psychologie
Studium: FF UK, učitelství Pedagogika-Ošetřovatelství
Zaměstnání: VOŠ a SZŠ MILLS, s.r.o.

Mgr. Vlastimil Horník
Vyučované předměty: Německý jazyk
Studium: FF UK Praha
Zaměstnání: VOŠ a SPŠ dopravní, Praha 1

Mgr. Milada Jandová
Vyučované předměty: Osobnostní výchova a komunikace, Ruský jazyk
Studium: PedF UK v Praze
Zaměstnání: VOŠ a SZŠ MILLS, s.r.o.

ThDr. et Mgr. Ladislava Marešová
Vyučované předměty: Filosofie a etika, Sociologie, Vybrané kapitoly
Studium: THF UK Praha
Zaměstnání: VOŠ a SZŠ MILLS, s.r.o.

JUDr. Jana Mazánková
Vyučované předměty: Základy práva
Studium: PF ZUČ Plzeň
Zaměstnání: Magistrát hl. m. Prahy

PaedDr. Monika Montfortová
Vyučované předměty: Ruský jazyk
Studium: PedF UK Praha
Zaměstnání: VOŠ a SZŠ MILLS, s.r.o.

Mgr. Drahomíra Pavlíková
Vyučované předměty: Sociální politika, Metody sociální práce
Studium: Univerzita Hradec Králové – Sociální politika a sociální práce
Zaměstnání: vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví – Městský úřad Mělník

PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D.
Vyučované předměty: Sociální práce s rizikovými skupinami
Studium: FF UK Praha
Zaměstnání: Technická univerzita Liberec

Mgr. Michal Šmolka
Vyučované předměty: Sociálně osobnostní výcvik
Studium: FF UK Praha
Zaměstnání: Olivova léčebna o.p.s. Říčany

Mgr. Michaela Výrostková
Vyučované předměty: Základy korespondence
Studium: Univerzita J. A. Komenského Praha – Andragogika
Zaměstnání: referentka ČVUT

Mgr. Josef Vondra
Vyučované předměty: Statistika a demografie
Studium: PřF UK
Zaměstnání: Soukromé gymnázium pod Vyšehradem

PhDr. Miroslava Zachariášová
Vyučované předměty: Zdravotní nauky, Odborný seminář
Studium: PP UK, učitelství VVP – chemie
Zaměstnání: VOŠ, SOŠ a ZŠ MILLS


Mgr. Milada Jandová
Vedoucí oboru


Vyučované předměty:
Osobnostní výchova a komunikace, Ruský jazyk, Odborná praxe
Studium: PedF UK v Praze
Zaměstnání: VOŠ a SZŠ MILLS, s.r.o.

S prací učitelky mám dlouholeté zkušenosti, také na pozici vedoucí oboru SP pracuji již dlouho.

Při své práci se snažím, aby naši absolventi  uměli vystupovat na veřejnosti a jednat s klienty taktně, empaticky, důvěryhodně, sebevědomě,  aby vždy vhodně volili prostředky sociální komunikace.

Svoji práci se studenty směřuji nejen do oblasti pedagogických a pečovatelských činností, ale i sociálně právních a sociálně rehabilitačních.

Mám ráda svou rodinu a přátele, potřebuji být v kontaktu s někým, kdo mě zná a rozumí mi. Ráda pracuji a pomáhám lidem.

Vlastnosti, které mě nejvíce charakterizují jsou upřímnost, srdečnost, schopnost naslouchat, vyslechnutý problém řešit a pomoci.