VOŠ MILLS je moderní vzdělávací instituce, specializující se od svého založení na vzdělávání dospělých. Tomu odpovídá složení a kvalita jejího pedagogického sboru. Jedná se o flexibilní uskupení interních a externích odborných učitelů a odborníků z praxe, kteří se navzájem účelně doplňují, neustále kontaktují s praxí a soustavně se v oboru vzdělávají. Spojení vysoce vzdělaných pedagogů s kvalitními odborníky z praxe se jeví pro dynamicky se vyvíjející obory velmi účelné, neboť tak dochází k permanentní konfrontaci teoretických poznatků z výuky s realitou praxe, okamžitému začleňování nových poznatků vědy i praxe přímo do vzdělávacího procesu a bezpochyby také k vytváření zdravého konkurenčního prostředí mezi vyučujícími. Kvalita a složení pedagogického sboru patří k  největším devizám školy a bezpochyby k významným ukazatelům její vysoké odborné úrovně.

Mgr. et Mgr. Helena Bezděková
Vyučované předměty: Sociálně osobnostní výcvik
Studium: FF UK Praha, DAMU

 

Mgr. David Beňák
Vyučované předměty: Základy pedagogiky
Studium: FF UK Praha

 

Mgr. Alena Bicanová
Vyučované předměty: Sociální politika, Základy korespondence
Studium: Univerzita J. A. Komenského Praha

 

 

RNDr. et Mgr. Karel Červinka
Vyučované předměty: Psychologie, Sociální patologie, Základy psychopatologie a psychiatrie
Studium: PŘF UK Praha, FF UK Praha -Psychologie

 

Ondřej Daněk
Vyučované předměty: Aplikovaná výpočetní technika
Studium: PedF UK Praha

 

Mgr. Vladimíra Dostálová
Vyučované předměty: Etika pro pomáhající profese, Odborný seminář
Studium: PedF UK Praha

 

Mgr. Jitka Havlíčková
Vyučované předměty: Psychologie
Studium: FF UK, učitelství Pedagogika-Ošetřovatelství

 

Mgr. Milada Jandová
Vyučované předměty: Osobnostní výchova a komunikace, Ruský jazyk
Studium: PedF UK v Praze

 

ThDr. et Mgr. Ladislava Marešová
Vyučované předměty: Filosofie a etika, Sociologie
Studium: THF UK Praha

 

JUDr. Jana Mazánková
Vyučované předměty: Základy práva
Studium: PF ZUČ Plzeň

 

PhDr. Drahomíra Pavlíková
Vyučované předměty: Sociální politika, Metody sociální práce
Studium: Univerzita Hradec Králové – Sociální politika a sociální práce

 

Mgr. Jan Svárovský
Vyučované předměty: Anglický jazyk
Studium: FF UK Praha

 

Mgr. Josef  Vondra
Vyučované předměty: Statistika a demografie
Studium: PřF UK


V našem týmu externích vyučujících pracují sociologové, právníci, psychologové, psychoterapeuti, vedoucí pracovníci sociálních odborů a sociální pracovníci.


Mgr. Milada Jandová
Vedoucí oboru


Vyučované předměty:
Osobnostní výchova a komunikace, Ruský jazyk, Odborná praxe
Studium: PedF UK v Praze
Zaměstnání: VOŠ a SZŠ MILLS, s.r.o.

S prací učitelky mám dlouholeté zkušenosti, také na pozici vedoucí oboru SP pracuji již dlouho.

Při své práci se snažím, aby naši absolventi  uměli vystupovat na veřejnosti a jednat s klienty taktně, empaticky, důvěryhodně, sebevědomě,  aby vždy vhodně volili prostředky sociální komunikace.

Svoji práci se studenty směřuji nejen do oblasti pedagogických a pečovatelských činností, ale i sociálně právních a sociálně rehabilitačních.

Mám ráda svou rodinu a přátele, potřebuji být v kontaktu s někým, kdo mě zná a rozumí mi. Ráda pracuji a pomáhám lidem.

Vlastnosti, které mě nejvíce charakterizují jsou upřímnost, srdečnost, schopnost naslouchat, vyslechnutý problém řešit a pomoci.