Odborná praxe je významnou a nedílnou součástí studia na VOŠ MILLS. Její organizaci, kontrole, výběru pracovišť, práci s mentory a dalším nezbytným aspektům, majícím vliv na kvalitu praxe je v rámci řízení školy věnována velká pozornost.

Odborná praxe je systematicky plánována, koordinována a hodnocena na základě plnění úkolů, kterými studující prokazují dosažení vzdělávacích cílů.

Kombinované studium

Modul Odborná praxe v kombinovaném studiu obsahuje celkem 350 hodin a začíná v letním období  1. ročníku. Má charakter smluvně zajištěné řízené praxe, která je pro studenty povinná a je u ní vyžadována 100% účast. Učitel odborné praxe řeší organizaci, provádí kontrolu a zajišťuje zpětnou vazbu. Odborná praxe probíhá pod odborným vedením pracovníka (mentora) z příslušného pracoviště.

Typy institucí, ve kterých je odborná praxe realizována:

 • zařízení pro seniory
 • zařízení pro děti a mládež
 • zařízení pro handicapované děti, mládež a dospělé
 • poradenská centra
 • krizová centra
 • poskytovatelé sociálních služeb
 • sociální referáty městských a obecních úřadů
 • úřady práce
 • soudy, věznice
 • správa sociálního zabezpečení
 • Nabídka  zařízení, na jejichž pracovištích se může odborná praxe konat:
 • Palata domov pro zrakově postižené, Na Hřebenkách  5, Praha  6
 • Domov pro seniory, Vinořská 78,  Jenštejn
 • Domov u Anežky,  Nová 303,  Luštěnice  
 • Dům kněžny Emmy domov pro seniory, Kojetická  1414,  Neratovice
 • Dům s pečovatelskou službou,  17.listopadu 1404, Stará Boleslav
 • Centrum 83- Poskytovatel sociálních služeb, Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav
 • IC Zahrada, U zásobní zahrady 8,  Praha 3
 • MÚ Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, Lysá n. L.
 • MÚ Brandýs nad Labem
 • MČ Praha 8, Za Meteorem, Praha 8
 • Magistrát města Mladá Boleslav, Komenského nám. 1
 • Azylový dům pro matky s dětmi sv. Gerarda, Na prádle 192, Brandýs nad Labem
 • FOKUS – sdružení pro péči o duševně nemocné, Jaselská  1304,  Mladá Boleslav
 • Speciální mateřská škola, Drahaňská 7, Praha 8
 • Diagnostický ústav pro mládež, Na Dlouhé mezi 19, Praha 4
 • Domov Na Zámku – Poskytovatel sociálních služeb, Zámek 1,  Lysá nad Labem
 • Dětský domov Milovice, Dětská 361, Milovice
 • Domov Mladá – Poskytovatel sociálních služeb, Rakouská 552, Milovice