VOŠ MILLS je moderní vzdělávací instituce, specializující se od svého založení na vzdělávání dospělých. Tomu odpovídá složení a kvalita jejího pedagogického sboru. Jedná se o flexibilní uskupení interních a externích odborných učitelů a odborníků z praxe, kteří se navzájem účelně doplňují, neustále kontaktují s praxí a soustavně se v oboru vzdělávají. Spojení vysoce vzdělaných pedagogů s kvalitními odborníky z praxe se jeví pro dynamicky se vyvíjející obory velmi účelné, neboť tak dochází k permanentní konfrontaci teoretických poznatků z výuky s realitou praxe, okamžitému začleňování nových poznatků vědy i praxe přímo do vzdělávacího procesu a bezpochyby také k vytváření zdravého konkurenčního prostředí mezi vyučujícími. Kvalita a složení pedagogického sboru patří k největším devizám školy a bezpochyby k významným ukazatelům její vysoké odborné úrovně.

PharmDr. Lenka Cepáková
Vyučované předměty: Příprava léčiv
Studium: Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové
Zaměstnání: Nemocniční lékárna Na Bulovce, Praha

PaedDr. Jana Černá
Vyučované předměty: Anglický jazyk
Studium: PedF UK Praha
Zaměstnání: VOŠ a SZŠ MILLS, s.r.o.

Ing. Milena Drašťáková
Vyučované předměty: Analýza léčiv
Studium: VŠCHT Praha
Zaměstnání: CENIA, Kodaňská 10, Praha 10

Mgr. Jitka Havlíčková
Vyučované předměty: První pomoc a medicína katastrof, Psychologie a komunikace
Studium: UK FF, učitelství VVP – Pedagogika, Ošetřovatelství
Zaměstnání: VOŠ a SZŠ MILLS, s.r.o.

Mgr. Milada Jandová
Vyučované předměty: Ruský jazyk
Studium: PedF UK Praha
Zaměstnání: VOŠ a SZŠ MILLS, s.r.o.

PhDr. Martina Muknšnáblová
Vyučované předměty: Anatomie, Patologie, Výchova ke zdraví
Studium:  1.LF UK
Zaměstnání:  VOŠZ SŘMR Praha 2

PharmDr. et Mgr. Helena Kutilová
Vyučované předměty: Příprava léčiv, Lékárenství, Farmakologie, Chemie léčiv
Studium: PŘF UK Praha, FF UK Praha, Farmac. fakulta UK Hradec Králové
Zaměstnání: Nemocniční lékárna Nymburk

PhDr. Bohumil Mimra
Vyučované předměty: Německý jazyk
Studium: FF UK
Zaměstnání: OSVČ

PaedDr. Monika Montfortová
Vyučované předměty: Ruský jazyk
Studium: PedF UK Praha
Zaměstnání: VOŠ a SZŠ MILLS, s.r.o.

MUDr. Jitka Nová
Vyučované předměty: Radiologie
Studium:  LF UJEP Brno
Zaměstnání:  CZP Jirny

Mgr. Nina Nováková
Vyučované předměty: Latinský jazyk
Studium: FF UK, PF UK Praha
Zaměstnání: Gymnázium J.S. Machara

Mgr. Pavla Pelantová
Vyučované předměty: Farmakologie
Studium: Farmaceutická fakulta UK
Zaměstnání: Nemocniční lékárna Na Bulovce, Praha

PharmDr. Miloš Potužák
Vyučované předměty: Farmakognózie, Výdejní činnost, Veřejné zdravotnictví, Lékárenství
Studium: Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové
Zaměstnání: Lékárna, Bakov nad Jizerou

Bc. Monika Středová
Vyučované předměty: První pomoc
Studium: NCO NZO Brno ARIP, 3.LF-Ošetřovatelství-Zdravotní vědy
Zaměstnání: Vrchní sestra, oddělení ARO, Nemocnice Mělník

Věra Podhajská
Vyučované předměty: Mikrobiologie
Studium: SOŠ + atestace v oboru
Zaměstnání: SynLab Praha

Bc. Alena Vágenknechtová
Vyučované předměty: Zdravotnické prostředky
Studium: UJAK
Zaměstnání: IKEM Praha

PhDr. Miroslava Zachariášová
Vyučované předměty: Chemie a biochemie, Laboratorní technika, Výživa člověka, Analýza léčiv, Odborná praxe, Seminář k absolventské práci
Studium: PF UK, učitelství VVP – chemie
Zaměstnání: VOŠ a SZŠ MILLS, s.r.o.


PhDr. Martina Muknšnáblová
Vedoucí oboru


Farmaceutický asistent pracuje nejčastěji v lékárně. Vydává klientům a pacientům volně prodejné přípravky.  Často je konzultantem pro samoléčbu, doporučuje vhodné potravní doplňky nebo léčebnou kosmetiku. Podle lékařského předpisu připravuje na míru pro konkrétní pacienty masti, krémy, kapky a jiná léčiva.  Pracuje také ve výdejně zdravotnických potřeb. Jeho citlivý a erudovaný přístup může významně ovlivnit zdraví a život jeho klientů. Studium je tříleté, zakončené absolutoriem a po jeho vykonání získává absolvent odbornou způsobilost pro výkon práce farmaceutického asistenta bez odborného dohledu. V tomto oboru vyučují především farmaceuti lékárnici.

PhDr. Martina Muknšnáblová

Vedoucí oboru Diplomovaný farmaceutický asistent a Diplomovaný zdravotní laborant

Vyučované předměty:

Anatomie a fyziologie, Patologie a patofyziologie, Biologie dítěte, Zdravotní nauky, Výživa člověka, Ošetřovatelství, Výzkum v ošetřovatelství, Etika v ošetřovatelství, Multikulturní ošetřovatelství, Absolventský seminář, Odborná praxe.

Vzdělání:

1991-1995 Střední zdravotnická škola Písek – obor Zdravotní sestra

1995-1996 Střední zdravotnická škola  Benešov – obor Sestra pro intenzivní péči

1996-1999 I. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy – obor Ošetřovatelství

1996-1999 Pedagogická fakulta Západočeské Univerzity – obor Speciální pedagogika, specializace Surdopedie

2005-2007 I. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy – obor Učitelství odborných zdravotnických předmětů

2010-2012 Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity – obor Věda a výzkum v ošetřovatelství

Praxe:

Dětská jednotka intenzivní a resuscitační péče Fakultní nemocnice Plzeň

Střední zdravotnická škola Písek

Domov seniorů Jenštejn

Střední zdravotnická škola Jana Pavla II. Praha 2

Centrum zdravotní péče Jirny

Vyšší odborná zdravotnická škola Suverénního řádu maltézských rytířů Praha 2

Nemocnice Na Františku Praha

Střední zdravotnická škola Praha 10

Fakultní nemocnice Motol Praha

Publikační činnost

Péče o dítě s postižením sluchu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014, 128 s. ISBN 978-80-247-5034-7.

Prevence nemocí: Nejčastější problémy na cestě k obnovení nebo udržení zdraví. Praha 2015. Ebux.cz. ISBN 978-80-260-8028-2.

Vylučování odpadních a škodlivých látek z lidského těla. Praha 2015. Ebux.cz. ISBN 978-80-260-8804-2.

Etika v nemoci a bezmoci. Praha 2016. Ebux.cz. ISBN ISBN 978-80-270-0420-1

Výchova dětí s postižením sluchu. Rádio Proglas, Kafemlýnek, 3.6.2014, https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/?date=2014-06-03 09:30:00 [cit.1.4.2017]

Více než 25 odborných článků pro tištěná periodika Zdravotnictví a medicína (Mladá fronta a.s.), Ošetřovatelská péče (Siviliania Brno).

 

Na škole Mills pracuji od roku 2010. Svou práci jsem vždy vnímala jako nedílnou součást svého života. Ráda spojuji poznatky z více oborů. Proto jsem vždy vyhledávala práci na více pozicích a místech současně. Domnívám se, že je velmi důležité ve stále rychle vyvíjejících odborných léčebných postupech, aby učitel ve zdravotnických oborech byl součástí i reálného zdravotnického procesu.

Vzdělávání považuji za živý prvek, který musíme užívat pro své zdraví celý život. V některých obdobích po vyšších dávkách a posléze již jen v udržovacích koncentracích ale stále.

V rámci své profesní kariéry jsem pracovala jako zdravotní sestra, posléze mentorka, auditorka či manažerka zdravotnického zařízení. Předávat svoje znalosti a zkušenosti dalším považuji za své poslání.

Volný čas věnuji své rodině, která je mých cílem i prostředkem životní spokojenosti. Sílu a energii se snažím čerpat také při běhu přírodou a prací na zahradě.