VOŠ MILLS je moderní vzdělávací instituce, specializující se od svého založení na vzdělávání dospělých. Tomu odpovídá složení a kvalita jejího pedagogického sboru. Jedná se o flexibilní uskupení interních a externích odborných učitelů a odborníků z praxe, kteří se navzájem účelně doplňují, neustále kontaktují s praxí a soustavně se v oboru vzdělávají. Spojení vysoce vzdělaných pedagogů s kvalitními odborníky z praxe se jeví pro dynamicky se vyvíjející obory velmi účelné, neboť tak dochází k permanentní konfrontaci teoretických poznatků z výuky s realitou praxe, okamžitému začleňování nových poznatků vědy i praxe přímo do vzdělávacího procesu a bezpochyby také k vytváření zdravého konkurenčního prostředí mezi vyučujícími. Kvalita a složení pedagogického sboru patří k největším devizám školy a bezpochyby k významným ukazatelům její vysoké odborné úrovně.

PharmDr. Lenka Cepáková
Vyučované předměty: Příprava léčiv
Studium: Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové
Zaměstnání: Nemocniční lékárna Na Bulovce, Praha

PaedDr. Jana Černá
Vyučované předměty: Anglický jazyk
Studium: PedF UK Praha
Zaměstnání: VOŠ a SZŠ MILLS, s.r.o.

Ing. Milena Drašťáková
Vyučované předměty: Analýza léčiv
Studium: VŠCHT Praha
Zaměstnání: CENIA, Kodaňská 10, Praha 10

Mgr. Jitka Havlíčková
Vyučované předměty: První pomoc a medicína katastrof, Psychologie a komunikace
Studium: UK FF, učitelství VVP – Pedagogika, Ošetřovatelství
Zaměstnání: VOŠ a SZŠ MILLS, s.r.o.

Mgr. Milada Jandová
Vyučované předměty: Ruský jazyk
Studium: PedF UK Praha
Zaměstnání: VOŠ a SZŠ MILLS, s.r.o.

PhDr. Martina Muknšnáblová
Vyučované předměty: Anatomie, Patologie, Výchova ke zdraví
Studium:  1.LF UK
Zaměstnání:  VOŠZ SŘMR Praha 2

PharmDr. et Mgr. Helena Kutilová
Vyučované předměty: Příprava léčiv, Lékárenství, Farmakologie, Chemie léčiv
Studium: PŘF UK Praha, FF UK Praha, Farmac. fakulta UK Hradec Králové
Zaměstnání: Nemocniční lékárna Nymburk

PhDr. Bohumil Mimra
Vyučované předměty: Německý jazyk
Studium: FF UK
Zaměstnání: OSVČ

PaedDr. Monika Montfortová
Vyučované předměty: Ruský jazyk
Studium: PedF UK Praha
Zaměstnání: VOŠ a SZŠ MILLS, s.r.o.

MUDr. Jitka Nová
Vyučované předměty: Radiologie
Studium:  LF UJEP Brno
Zaměstnání:  CZP Jirny

Mgr. Nina Nováková
Vyučované předměty: Latinský jazyk
Studium: FF UK, PF UK Praha
Zaměstnání: Gymnázium J.S. Machara

Mgr. Pavla Pelantová
Vyučované předměty: Farmakologie
Studium: Farmaceutická fakulta UK
Zaměstnání: Nemocniční lékárna Na Bulovce, Praha

PharmDr. Miloš Potužák
Vyučované předměty: Farmakognózie, Výdejní činnost, Veřejné zdravotnictví, Lékárenství
Studium: Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové
Zaměstnání: Lékárna, Bakov nad Jizerou

Bc. Monika Středová
Vyučované předměty: První pomoc
Studium: NCO NZO Brno ARIP, 3.LF-Ošetřovatelství-Zdravotní vědy
Zaměstnání: Vrchní sestra, oddělení ARO, Nemocnice Mělník

Věra Podhajská
Vyučované předměty: Mikrobiologie
Studium: SOŠ + atestace v oboru
Zaměstnání: SynLab Praha

Bc. Alena Vágenknechtová
Vyučované předměty: Zdravotnické prostředky
Studium: UJAK
Zaměstnání: IKEM Praha

PhDr. Miroslava Zachariášová
Vyučované předměty: Chemie a biochemie, Laboratorní technika, Výživa člověka, Analýza léčiv, Odborná praxe, Seminář k absolventské práci
Studium: PF UK, učitelství VVP – chemie
Zaměstnání: VOŠ a SZŠ MILLS, s.r.o.


PhDr. Miroslava Zachariášová
Vedoucí oboru


Farmaceutický asistent pracuje nejčastěji v lékárně. Vydává klientům a pacientům volně prodejné přípravky.  Často je konzultantem pro samoléčbu, doporučuje vhodné potravní doplňky nebo léčebnou kosmetiku. Podle lékařského předpisu připravuje na míru pro konkrétní pacienty masti, krémy, kapky a jiná léčiva.  Pracuje také ve výdejně zdravotnických potřeb. Jeho citlivý a erudovaný přístup může významně ovlivnit zdraví a život jeho klientů. Studium je tříleté, zakončené absolutoriem a po jeho vykonání získává absolvent odbornou způsobilost pro výkon práce farmaceutického asistenta bez odborného dohledu. V tomto oboru vyučují především farmaceuti lékárnici.

PhDr. Bc. Miroslava Zachariášová

Vedoucí oboru Diplomovaný farmaceutický asistent a Diplomovaný zdravotní laborant

Vyučované předměty: Chemie a biochemie, Biochemie, Biofyzika, Laboratorní technika, Výživa člověka

Vzdělání:

2015                      Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem  – Fakulta životního prostředí, bakalářské studium, obor Ochrana životního prostředí

Ukončeno státní závěrečnou zkouškou, titul Bc.

2010                      Univerzita Karlova Praha – Pedagogická fakulta, rigorózní řízení v oboru učitelství chemie

Ukončeno státní rigorózní zkouškou z pedagogiky, psychologie, chemie a oborové didaktiky, titul PhDr.

2008                                      Univerzita Karlova Hradec Králové – Farmaceutická fakulta, specializační studijní program Léčivé rostliny

Ukončeno vysokoškolskou zkouškou z předmětů: farmakologie, farmakognózie, farmaceutická botanika; certifikát

1991 – 1996        Univerzita Karlova Praha – Pedagogická fakulta, učitelství pro ZŠ a SŠ,

obor chemie

Ukončeno státní závěrečnou zkouškou z pedagogiky, psychologie, chemie a oborové didaktiky, titul Mgr.

 

Na škole MILLS pracuji od roku 2002, nejprve na pozici vyučující odborných předmětů a postupně jsem se stala vedoucí oboru Diplomovaný farmaceutických asistent.  Součástí mé práce je kromě přímé výuky studentů v denní i kombinované formě studia veškerá koordinační a řídicí činnost potřebná k zajištění chodu oboru – organizace přijímacího řízení, personální zajištění výuky (koordinace externích vyučujících, přijímání nových spolupracovníků), materiálně technické zabezpečení výuky, tvorba rozvrhu, učebních plánů a harmonogramu školního roku, odborné i technické vedení studentů při zpracování závěrečných prací, zajišťování chodu školní chemické laboratoře, komunikace s nemocničními i veřejnými lékárnami při zajišťování odborné praxe. (LZE VYNDAT J ) V roce 2013 jsem připravila materiály pro akreditaci dalšího oboru: Diplomovaný zdravotní laborant. V roce 2015 jsme přijali první studenty tohoto oboru a byla jsem pověřena jeho vedením. Mým profesním motem je:  Neustále se vzdělávat.

Ve volném čase se věnuji rodině, čtu cokoliv, co mě zaujme, nebo si nazuju toulavé boty a vyrazím do přírody. Mezi mé aktivní zájmy patří film a botanika, zejména léčivé rostliny.