Jste praktická sestra?  Skvělé. Pracujete v oboru? O to lépe. U nás máte možnost zkrácené formy studia oboru Diplomovaná všeobecná sestra za výhodných podmínek.

Využijte možnosti studovat na soukromé škole s přátelskou atmosférou a pochopením pro vaše starosti v době studia při zaměstnání. Umíme vám pomoci a děláme to rádi.

 • Celková délka studia je 6 semestrů, tj. 2,5 roku
 • Absolventy oboru Zdravotnický asistent přijmeme do 2. ročníku kombinovaného studia
 • Teoretická část výuky proběhne ve víkendových konzultacích (pá, so, ne), a to 5 x za semestr, tj. cca 1 x měsíčně (220 hodin za rok)
 • Přijímací řízení probíhá bez přijímacích zkoušek, pro přijetí stačí přihláška, maturitní vysvědčení, zdravotní způsobilost, následně žádost o přijetí do vyššího ročníku
 • Připravíme vás na rozdílový test z předmětů, které vám budou po jeho absolvování uznány a umožní přijetí do 2. ročníku (Anatomie, Fyziologie, Biofyzika, Biochemie, Hematologie, Genetika, První pomoc, Etika, Filozofie, Ekonomika a pojišťovnictví, Zdravý životní styl, Ochrana veřejného zdraví, Obecná a vývojová psychologie, Sociální psychologie, Komunikace, Patologie, Mikrobiologie a imunologie, Radiologie a nukleární medicína, Odborná latinská terminologie, Informační systémy ve zdravotnictví, Teorie ošetřovatelství).
 • Povinná délka odborné praxe bude stanovena individuálně, a to podle vaší dosud absolvované praxe v rámci předchozího studia či výkonu povolání (Vyhl. 39/2005). Při jejím konání respektujeme vaše časové možnosti, místo bydliště nebo výkonu povolání.
 • Školné je 24 000,-Kč za školní rok s možností platit ve dvou nebo čtyřech splátkách.
 • V současné době vedení školy jedná s několika pražskými nemocnicemi o podmínkách umožnění studia praktickým sestrám (absolventům oboru ZA) s finanční i časovou podporou zaměstnavatele. Uvítáme jakýkoli tip na další jednání – kontakt na personální, či vzdělávací oddělení právě té vaší nemocnice. Pokusíme se pro vás vyjednat výhodnější podmínky studia.
 • Studiem získáte odbornou způsobilost pro výkon povolání bez odborného dohledu, možnost vyššího finančního ohodnocení, kvalifikační i kariérní postup.
 • Přijďte se k nám podívat a informovat se na podrobnější podmínky studia. Překvapíme vás vstřícností a milým jednáním.
 • Těšíme se na vás na speciálních dnech otevřených dveří: 24. 5. a 25. 6 vždy v 16.00 hod.