Úřední hodiny pro studenty 

pondělí – pátek    8:00 až 14:00
sekretářka školy: Pavlína Středová

 info@mills.cz
 +420 326 999 342

Formuláře ke stažení:

 Potvrzení o studiu-denní forma 2019/2020
 Potvrzení o studiu-kombinovaná forma 2019/2020
 Formulář-žádost obecná 2019/2020
 Tridni emaily pro rok 2018-19
Individuální studijní plán

 Formulář žádosti o rozložení splátek školného na semestr 2019
 Formulář žádosti o rozložení splátek školného na školní rok 2019/2020

 

Sekretariát školy podává veškeré potřebné informace o studiu. Přijímá a vyřizuje žádosti studentů, např. o uznání předmětů, rozložení plateb školného, prodloužení zkouškového období a pod. Dále vystavuje potvrzení o studiu pro účely zdravotních pojišťoven, zaměstnavatelů, odpočtu daní apod. Eviduje zadání absolventských prací a v určeném termínu shormažďuje AP v tištěné i elektronické podobě.

Jednotliví vedoucí oborů pak zajišťují administrativu spojenou s kontrolou plnění studijních povinností, zejména zápis ke studiu a uzavírání studijních období. Vyučující absolventského semináře pak přijímá a schvaluje projekty AP.