Úřední hodiny pro studenty 

pondělí – pátek    8:00 až 14:00
sekretářka školy: Jana Skuhravá

 info@mills.cz
 +420 326 999 342

Formuláře ke stažení:

Potvrzení o studiu – denní
Potvrzení o studiu – dálkové a kombinované
Žádost
Formulář žádosti o rozložení školného
Třídní emaily pro rok 2017/2018
Individuální studijní plán – ke stažení zde


Sekretariát školy podává veškeré potřebné informace o studiu. Přijímá a vyřizuje žádosti studentů, např. o uznání předmětů, rozložení plateb školného, prodloužení zkouškového období a pod. Dále vystavuje potvrzení o studiu pro účely zdravotních pojišťoven, zaměstnavatelů, odpočtu daní apod. Eviduje zadání absolventských prací a v určeném termínu shormažďuje AP v tištěné i elektronické podobě.

Jednotliví vedoucí oborů pak zajišťují administrativu spojenou s kontrolou plnění studijních povinností, zejména zápis ke studiu a uzavírání studijních období. Vyučující absolventského semináře pak přijímá a schvaluje projekty AP.