Školská rada při VOŠ a SZŠ MILLS, s. r. o., byla zřízena dne 14. 3. 2006 v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon). Na svém prvním zasedání schválila školská rada svůj jednací řád. Bylo stanoveno, že se bude konat nejméně dvakrát ročně, případně podle potřeby častěji.

Kontaktní adresa: skolskarada@mills.cz

Předsedkyně školské rady

PaedDr. Jana Černá
j.cerna@mills.cz
Tel.: 326 999 180

Vyučující anglického jazyka na VOŠ MILLS od roku 1996 v oboru Sociální práce, Diplomovaný zdravotnický záchranář, Diplomovaný farmaceutický asistent a Diplomovaný zdravotnický laborant

Vyučující Pedagogiky na SŠ MILLS od roku 2011 se zkušenostmi s vedením povinné Odborné praxe studentek v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika

Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Aprobace Anglický jazyk, Ruský jazyk a Pedagogika

Zajímám se o moderní vyučovací metody, absolvovala jsem metodické kurzy pro učitele            ve Velké Británii

Koordinuji odborné stáže studentů VOŠ v zahraničí v rámci programu Celoživotního vzdělávání Erasmus+

Ve volném čase ráda cestuji po České republice i v zahraničí, rekreačně se věnuji plavání      a turistice