Náhradní a opravné termíny absolutoria 2018

Jana SkuhraváAktuality, Úřední deska

V souladu s vyhláškou č. 10/2004 (o vyšším odborném vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů jsou náhradní a opravné termíny absolutoria, termíny odevzdání absolventské práce a podání přihlášky k absolutoriu stanoveny takto:

opatření ředitelky voš 17/18