Absolutorium – září 2017

Jana SkuhraváÚřední deska

V souladu s vyhláškou č. 10/2004 (o vyšším odborném vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů jsou náhradní a opravné termíny absolutoria, termíny odevzdání absolventské práce a podání přihlášky k absolutoriu stanoveny takto:

Opatreni_absolutoria VOS – zari 2017