Absolutorium – opravné termíny

Jana SkuhraváAktuality, Úřední deska

V souladu s vyhláškou č. 10/2004 (o vyšším odborném vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů jsou opravné termíny absolutoria, termíny odevzdání absolventské práce stanoveny takto:

opatření č. 1 voš opravné abs_